NẠP - VÒNG QUAY KIM TƯỚNG (15/10)

► Thời gian: ngày 15/10 – 16/10
► Phạm vi: Server mở từ 08 ngày trở lên (S1-S292 ngày 15/10, S1-S293 ngày 16/10)
♦ Nạp nhận Kim Tướng:
Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé Rút Thưởng kèm tích lũy nạp siêu giá trị:
 Tham gia nạp sự kiện ngoài nhận được Vé Rút Thưởng sử dụng cho vòng quay Kim Tướng (Quay thưởng tại vòng quay Kim Tướng có cơ hội nhận 100 Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim – có thể ghép thành 1 Kim Tướng).
 Tích lũy nạp 11,550,000 VND nhận toàn bộ phần thưởng tích lũy, cực kì giá trị: Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim, Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ*2, Rương Chọn Linh Thạch Lv5...
 Tăng số lượng Vé hoàn trả mỗi mốc nạp so với trước đây.
¤ Nạp 1 lần:
Nạp 1 lần
Phần thưởng
Số lần
22,000 VND
NB*666, Tiến Cấp Đơn*100, Đá Tinh Luyện-Cực*30, Vé Rút Thưởng*4
4
129,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3, Đá Thức Tỉnh*6, Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*1, Vé Rút Thưởng*12
6
279,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*6, Rương Chọn Trang Sức Vàng*2, Rương Chọn Trang Sức Đỏ*6, Vé Rút Thưởng*22
6
529,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*12, Rương Truyện Ký-Cam*6, Rương Truyện Ký-Đỏ*4, Vé Rút Thưởng*44
6
1,049,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*24, Rương Chọn Trang Sức Vàng*8, Hồn Trang Sức Kim*4, Vé Rút Thưởng*88
6
1,999,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*51, Rương Truyện Ký-Cam*24, Rương Truyện Ký-Đỏ*16, Vé Rút Thưởng*170
6
2,199,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*60, Rương Chọn Trang Sức Vàng*20, Hồn Trang Sức Kim*10, Vé Rút Thưởng*200
6
¤ Nạp tích lũy:
Tích lũy nạp
Phần thưởng
Số lần
66,000 VND
Truyện Ký Đỏ*1, Truyện Ký Cam*2, Truyện Ký Cam*2, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh*1, Vé Rút Thưởng*8
1
264,000 VND
Truyện Ký Đỏ*4, Truyện Ký Cam*8, Truyện Ký Cam*8, Rương Nhân Phẩm Tướng Tinh*2, Vé Rút Thưởng*20
1
990,000 VND
Kết Tinh Linh Khí*40, Nguyệt Quang Thạch*8, Nhật Diệu Thạch*4, Rương Chọn Linh Thạch Lv5*2
1
1,980,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*15, Kết Tinh Linh Khí*60, Nguyệt Quang Thạch*12, Nhật Diệu Thạch*6
1
6,600,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*40, Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ (full)*1, Thiên Khởi Thạch*6
1
11,550,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*50, Quà Chọn Tướng Tinh Kim (full)*1, Thiên Khởi Thạch*12
1
*Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho vòng quay Kim Tướng ngày 15/10 – 16/10. Event kéo dài 2 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.
 
♦ Vòng quay Kim Tướng:
► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương Nguyên Liệu Thú Cơ Quan, Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam… Đặc biệt có cơ hội nhận được 100 Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim (Đủ hợp thành 1 Kim Tướng).
► Quy tắc:
• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.
► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:
Nạp trong game 
Nạp trên Web 
Vé rút thưởng 
22,000 VND 
20,000 VND 
1.33 
129,000 VND 
100,000 VND 
7.81 
279,000 VND 
200,000 VND 
16.9 
529,000 VND 
400,000 VND 
32.06 
1,049,000 VND 
800,000 VND 
63.57 
1,999,000 VND 
1,700,000 VND 
121.15 
2,199,000 VND 
2,000,000 VND 
133.27 
¤ Hoàn Trả Rút:
Phần thưởng
Số lần rút
Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5
10
Vé rút thưởng*1
10
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
20
Vé rút thưởng*1
20
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
30
Vé rút thưởng*1
30
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
50
Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*40
50
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
80
Vé rút thưởng*2
80
Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*40
120
Vé rút thưởng*5
200
Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*40
350
Vé rút thưởng*6
600
Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*40
1000
Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*60
1500
Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*60
2000
Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*60
2500
¤ Nhiệm vụ Phúc lợi:
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 50 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 100 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 150 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 200 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 250 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 300 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 350 lần
Vé rút thưởng*2
¤ Tiệm Đổi:
Tiệm
Số lần
Vật phẩm nhận
Vật phẩm tốn
Cao Cấp
10
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim *1
Nguyên Bảo*1200
200
Túi Mảnh Thiên Cơ Quân Sư*2
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
200
Rương Mảnh Mãnh Tướng Ngạo Thế*5
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
Trung Cấp
100
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
Mảnh Linh Thư*1
200
Rương Mảnh Mãnh Tướng Ngạo Thế*5
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim *1
10
Thiên Khởi Thạch*1
Nguyên Bảo*6000
20
Thiên Khởi Thạch*1
Nhật Diệu Thạch*15
40
Nhật Diệu Thạch*1
Nguyệt Quang Thạch*2
40
Nguyệt Quang Thạch*1
Kết Tinh Linh Khí*5
Sơ Cấp
20
Trang Sức EXP-Vàng*35
Thiên Khởi Thạch*1
10
Xích Diệm Phụng Vũ*1
Cam Hồng Hỏa Vũ*4
10
Nguyên Bảo*2000
Xích Diệm Phụng Vũ*1
50
Thiên Mệnh Đơn*300
Nguyên Bảo*1500
100
Bạc*100000
Nguyên Bảo*50
*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.