NẠP - VÒNG QUAY KIM TƯỚNG (05/06)

► Thời gian: 05/06 – 06/06

► Phạm vi: Server mở từ 08 ngày trở lên (S1 - S254)

♦ Nạp nhận Kim Tướng:

Nạp 1 được 3: Nạp đúng mốc, nhận Vé rút thưởng kèm tích lũy nạp siêu giá trị:

 Tham gia nạp sự kiện ngoài nhận được Vé rút thưởng sử dụng cho vòng quay Kim Tướng (Quay thưởng tại vòng quay Kim Tướng có cơ hội nhận 100 Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim – Có thể ghép thành 1 Kim Tướng), còn chắc chắn nhận Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim và nhiều nguyên liệu nâng cấp như Tiến Cấp Đơn, Thức Tỉnh Đơn,…
 Ngoài nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn, nạp tích lũy đủ mốc còn nhận thêm nhiều phần quà giá trị. Ví dụ: nạp 3 lần gói nạp 22,000 VND ngoài nhận 666 NB, Tiến Cấp Đơn*100, Đá Tinh Luyện-Cực*30, Vé Rút Thưởng*4 còn tích lũy mốc 66,000 VND nhận thêm Truyện Ký Đỏ*1, Vé Rút Thưởng*8.
 Tích lũy nạp 11,550,000 VND nhận toàn bộ phần thưởng tích lũy, cực kì giá trị: Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim, Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ, Rương Chọn Linh Thạch Lv5...

¤ Nạp 1 lần:

Nạp 1 lần
Phần thưởng
Số lần
22,000 VND
NB*666, Tiến Cấp Đơn*100, Đá Tinh Luyện-Cực*30, Vé Rút Thưởng*4
4
129,000 VND
NB*666, Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*3, Vé Rút Thưởng*10
6
279,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*6, Bạc*100 Vạn, Tiến Cấp Đơn*1000, Vé Rút Thưởng*22
6
529,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*9, Thiên Mệnh Đơn*600, Thức Tỉnh Đơn*250, Vé Rút Thưởng*40
6
1,049,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*18, Thiên Mệnh Đơn*1200, Thức Tỉnh Đơn*500, Vé Rút Thưởng*80
6
1,999,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*26, Vé Rút Thưởng*152
6
2,199,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*30, Vé Rút Thưởng*165
6

¤ Nạp tích lũy:

Tích lũy nạp
Phần thưởng
Số lần
66,000 VND
Truyện Ký Đỏ*1, Truyện Ký Cam*2, Ngẫu nhiên Rương chọn Tướng Tinh*2, Vé Rút Thưởng*8
1
264,000 VND
Truyện Ký Đỏ*4, Truyện Ký Cam*8, Ngẫu nhiên Rương chọn Tướng Tinh*4, Vé Rút Thưởng*20
1
990,000 VND
Kết Tinh Linh Khí*40, Nguyệt Quang Thạch*8, Nhật Diệu Thạch*4, Rương Linh Thạch lv5 (tự chọn)*2
1
1,980,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Đỏ*15, Kết Tinh Linh Khí*60, Nguyệt Quang Thạch*12, Nhật Diệu Thạch*6
1
6,600,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*40, Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ*1, Thiên Khởi Thạch*6
1
11,550,000 VND
Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*50, Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ*2, Thiên Khởi Thạch*12
1

*Lưu ý: Vé rút thưởng nhận được sử dụng cho vòng quay Kim Tướng ngày 05/06 – 06/06. Event kéo dài 2 ngày, qua ngày không reset phần thưởng.

 

♦ Vòng quay Kim Tướng – Lữ Linh Thư:

► Nội dung: Tham gia vòng quay nhận Rương nguyên liệu thú cơ quan, Rương đạo cụ chiến mã cam,… Đặc biệt có cơ hội nhận được 100 Rương Chọn Mảnh Tướng Thiên Kim (Đủ hợp thành 1 Kim Tướng).

► Quy tắc:

• Mỗi nạp 16,500 ingame nhận 1 Vé rút thưởng. Dùng Vé rút thưởng để quay trong Vòng quay. Ngoài ra, hoàn thành các nhiệm vụ rút thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện có thể nhận Vé rút thưởng.
• Ví dụ: Nạp gói 20,000 trên trang http://nap.tndt3q.zing.vn/, tương đương 22,000 ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé 
Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé.

► Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp:

Nạp trong game 
Nạp trên Web 
Vé rút thưởng 
22,000 VND 
20,000 VND 
1.33 
129,000 VND 
100,000 VND 
7.81 
279,000 VND 
200,000 VND 
16.9 
529,000 VND 
400,000 VND 
32.06 
1,049,000 VND 
800,000 VND 
63.57 
1,999,000 VND 
1,700,000 VND 
121.15 
2,199,000 VND 
2,000,000 VND 
133.27 

¤ Hoàn Trả Rút:

Phần thưởng
Số lần rút
Bánh Bao*5, Rượu Ngon*5
10
Vé rút thưởng*1
10
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
20
Vé rút thưởng*1
20
Bánh Bao*10, Rượu Ngon*10
30
Vé rút thưởng*1
30
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
50
40 Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim
50
Bánh Bao*20, Rượu Ngon*20
80
Vé rút thưởng*2
80
40 Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim
120
Vé rút thưởng*5
200
40 Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim
350
Vé rút thưởng*6
600
40 Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim
1000
60 Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim
1500
60 Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim
2000
60 Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim
2500

¤ Nhiệm vụ Phúc lợi:

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần
Vé rút thưởng*2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 50 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 100 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 150 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 200 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 250 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 300 lần
Vé rút thưởng*2
Đoạt Trang Sức 350 lần
Vé rút thưởng*2

¤ Tiệm Đổi:

Tiệm
Vật phẩm
Vật phẩm tốn
Số lần đổi
Cao Cấp
Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
NB*1200
10
Túi Mảnh Thiên Cơ Quân Sư*2
Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
200
Rương Mảnh Mãnh Tướng Ngạo Thế*5
Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
200
Trung Cấp
Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
Mảnh Lữ Linh Thư*1
100
Rương Mảnh Mãnh Tướng Ngạo Thế*5
Rương chọn Mảnh Tướng Thiên Kim*1
200
 
Sơ Cấp
Trang Sức EXP-Vàng*35 Thiên Khởi Thạch*1 20
Thiên Mệnh Đơn*300
NB*1500
50
Bạc*100000
NB*50
100

*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.