HƯỚNG DẪN NẠP EVENT ĐẶC BIỆT

Trang nạp:  http://nap.tndt3q.zing.vn/

Bước 1: Mở game và giữ game ở chế độ Online hoặc chế độ Chờ.

LƯU Ý: Chủ nhân cần online khi thực hiện nạp các gói Event trên trang nạp (có thể tạm thu nhỏ game để nạp trên điện thoại – KHÔNG THOÁT GAME)

 

Bước 2: Chọn gói Event tương ứng trên trang nạp

Bước 3: Chọn mốc cần nạp

LƯU Ý: Để thuận tiện, Kiều xin ghi chú các mốc nạp tương đương giữa trang nạp và trong game

Bước 4: Hoàn thành thao tác nạp.

Bước 5: Nhận mốc nạp trong game

LƯU Ý: Để tránh mất các mốc nạp, Chủ nhân lưu ý NHẬN MỐC NẠP TRƯỚC KHI THANH TOÁN LẦN TIẾP THEO

Bước 6: Để tiếp tục nạp, Chủ Nhân quay lại Bước 1.