Tích lũy nạp 7 ngày, nhận tướng SSS cực khủng

Thời gian

  • -  Lần 1: Ngày 1-7 Server mới
  • -  Lần 2: Ngày 8-14 Server mới

Nội dung

  • -  Server mới mở nạp tích lũy mỗi ngày, nhận tướng SSS cùng nhiều quà hấp dẫn.
  • -  Ngoài ra, khi nạp thông qua website  có thể nhận ưu đãi giá.

Chi tiết hoạt động Tích Lũy Nạp

Chuỗi sự kiện Tích Lũy Nạp lần 1 (Ngày 1-7)
  • Lưu ý: sự kiện quan trọng chỉ xuất hiện trong 7 ngày đầu. Chủ nhân hãy tích lũy thật nhiều để làm hành trang trong các tuần tiếp theo nhé.

Ngày

Mốc tích lũy

Phần thưởng

Ngày 1

330,000

250,000

Chiêu Mộ Danh Tướng Lệnhx10

Rượu Ngon×2

 

660,000

500,000

Rương chọn tướng - S

Bánh Bao×2

 

Ngày 2

990,000

750,000

Rương Mảnh Trang Sức-Cam×10

Bánh Bao×2

Rượu Ngon×2

1,320,000

1,000,000

Trang Sức Cam Chọn×6

Bánh Bao×5

Rượu Ngon×5

Ngày 3

1,650,000

1,250,000

mảnh Bảo vật*5

Đá tiến cấp Bảo vật*40

 

1,980,000

1,500,000

mảnh Bảo vật*10

Đá tiến cấp Bảo vật*60

 

Ngày 4

2,640,000

2,000,000

Thiên Mệnh Đơn ×300

Tiến cấp đơn×500

 

3,300,000

2,500,000

Thiên Mệnh Đơn ×500

Tiến cấp đơn×1000

 

Ngày 5

3,960,000

3,000,000

mảnh Bảo vật*15

Đá tiến cấp Bảo vật*80

 

4,950,000

3,750,000

mảnh Bảo vật*20

Đá tiến cấp Bảo vật*100

 

Ngày 6

6,600,000

5,000,000

Trang sức cam×10

Đá tinh luyện trang sức×2000

 

9,900,000

7,500,000

Truyện Ký-đỏ tùy chọn×1

Truyện Ký-cam tùy chọn×5

Truyện Ký-Tím tùy chọn×20

Ngày 7

13,200,000

10,000,000

Tinh hoa Thức tỉnh Vũ khí x1

Mảnh Đá Hồn Luyện*30

 

16,500,000

12,500,000

Rương Chọn Tướng SSS*1

Truyện Ký-đỏ tùy chọn×2

 

 

Chuỗi sự kiện Tích Lũy Nạp lần 1 (Ngày 8-14)

Ngày

Mốc tích lũy

Phần thưởng

Ngày 8

330,000

250,000

Rương Chọn Tướng SS*1

Bánh bao*3

 

660,000

500,000

Rương Chọn Tướng SS+*1

Rượu ngon*3

 

Ngày 9

990,000

750,000

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt*100

Rương Mảnh Trang Bị Cam*20

Bánh bao*3

1,320,000

1,000,000

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Tốt*200

Rương Mảnh Trang Bị Cam*30

Rượu ngon*3

Ngày 10

1,650,000

1,250,000

Quan Ấn-Sơ*30

Bánh bao*5

 

1,980,000

1,500,000

Quan Ấn-Trung*10

Rượu ngon*5

 

Ngày 11

2,640,000

2,000,000

Rương Mảnh Trang Sức Cam*30

Bánh bao*5

 

3,300,000

2,500,000

Rương Trang Sức-Cam*10

Rượu ngon*5

 

Ngày 12

3,960,000

3,000,000

Mảnh Bảo Vật*15

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*80

 

4,950,000

3,750,000

Mảnh Bảo Vật*20

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*100

 

Ngày 13

6,600,000

5,000,000

Rương Đạo Cụ Thức Tỉnh Lục*30

Rương Đạo Cụ Thức Tỉnh Lam*15

 

9,900,000

7,500,000

Rương Đạo Cụ Thức Tỉnh Tím*10

Rương Đạo Cụ Thức Tỉnh Cam*2

 

Ngày 14

13,200,000

10,000,000

Tinh Hoa Thức Tỉnh Vũ Khí*1

Rương Truyện Ký-Cam*10

 

16,500,000

12,500,000

Rương Chọn Tướng SSS*1

Rương Truyện Ký-Đỏ*4

 

 

Để nạp được với mức giá ưu đãi trên, Chủ Nhân hãy tham khảo qua phần Hướng Dẫn Nạp Thẻ