HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ NGÀY 30/10 – 05/11

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 

• Thời gian: ngày 30/10 – 05/11

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 85 ngày trở lên (từ S1 tới S90).

• Nội dung: Nạp liên tục 7 ngày có thể chọn 1 trong 2: 30 Mảnh Thú Cơ Quan Đỏ hoặc 36 Mảnh Chiến Mã Đỏ.

Ngày Phần thưởng Số lượng
 Ngày 1   Rương Thần Thú Chiến Mã 1
 Ngày 2   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan  1
 Ngày 3   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan 1
 Ngày 4   Rương Thần Thú Chiến Mã 1
 Ngày 5   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan 1
 Ngày 6   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan 1
 Ngày 7   Rương Thần Thú Chiến Mã 1

 

Nạp Tích Lũy 5 Ngày:

• Thời gian: ngày 30/10 – 05/11

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 85 ngày trở lên (từ S1 tới S90).

• Nội dung: Nạp tích lũy 5 ngày nhận Rương Thần Thú Chiến Mã *3.

Rương Thần Thú Chiến Mã

 

 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:

• Thời gian: ngày 30/10 – 05/11

• Phạm vi: Máy chủ mở từ 30 ngày trở lên có thể tham gia (từ S1 đến S142).

• Nội dung: Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc nhận thưởng.

♦ Mốc 19,800 VND ingame: Nạp mỗi ngày 20,000 VND ngoài nhận quà từ Điểm Danh Hào Hoa & Điểm Danh 14 Ngày, còn nhận thêm quà từ Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày, chỉ 20,000 nhận thêm 777 NB cũng với vô số mảnh Tướng, Bảo vật nhỏ đầy,… từ Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày tổng hoàn trả lên đến 1,700,000 VND.
♦ Mốc 39,600 VND ingame: Nạp tích lũy đủ 40,000 VND mỗi ngày nhận thêm mảnh Chiến Mã Cam, đạo cụ Chiến mã kèm nhiều phần thưởng hấp dẫn khác tổng hoàn trả hơn 4,000,000 VND.
♦ Mốc 330,000 VND ingame: Nạp tích lũy đạt mốc 250,000, kết hợp với Nạp Liên Tục mỗi ngày sẽ hoàn trả lên lên đến 12 Rương Thần Thú Chiến Mã (tương đương 60 mảnh TCQ Đỏ/72 mảnh Chiến Mã Đỏ). Bên cạnh đó còn nhận thêm tài nguyên mạnh hoá như Truyện Ký Đỏ, Tinh hoa Trang bị Đỏ, Thời Trang Vân Cẩm,…

 

 Quỹ Tuần:

• Thời gian: từ 30/10 – 05/11

• Phạm vi: Server hoạt động từ 8 ngày trở lên (S1 – 154).

• Nội dung: Mua gói Quỹ Tuần, mỗi ngày nhận 1 Bánh Bao kèm theo 1 trong 3 phần thưởng tự chọn: 700 Nguyên Bảo / 700 Tiến Cấp Đơn / 8 Sách EXP–Tốt.