HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ NGÀY 25/12 - 31/12

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 

• Thời gian: ngày 25/12 – 31/12

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 85 ngày trở lên (từ S1 – S142).

• Nội dung: Nạp liên tục 7 ngày có thể chọn 1 trong 2: 36 mảnh Chiến Mã Đỏ hoặc 30 mảnh Thú Cơ Quan Đỏ.

Ngày Phần thưởng Số lượng
 Ngày 1   Rương Thần Thú Chiến Mã 1
 Ngày 2   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan 1
 Ngày 3   Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam 1
 Ngày 4   Rương Thần Thú Chiến Mã 1
 Ngày 5   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan 1
 Ngày 6  Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam 1
 Ngày 7   Rương Thần Thú Chiến Mã 1

 

Nạp Tích Lũy 5 Ngày:

• Thời gian: ngày 25/12 – 31/12

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 85 ngày trở lên (từ S1 tới S142).

• Nội dung: Nạp tích lũy 5 ngày nhận Rương Thần Thú Chiến Mã *3.

Rương Thần Thú Chiến Mã

 

 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:

• Thời gian: ngày 25/12 – 31/12

• Phạm vi: Máy chủ mở từ 30 ngày trở lên có thể tham gia (từ S1 - S174).

• Nội dung: Nạp tích lũy mỗi ngày để đạt mốc nhận thưởng.

♦ Mốc 19,800 VND ingame: Nạp mỗi ngày 20,000 VND ngoài nhận quà từ Điểm Danh Hào Hoa & Điểm Danh 14 Ngày, còn nhận thêm quà từ Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày, chỉ 20,000 nhận thêm Rương chọn mảnh tướng, Rương Linh Thạch Lv2 (Ngẫu nhiên),…
♦ Mốc 39,600 VND ingame: Nạp tích lũy đủ 40,000 VND mỗi ngày nhận thêm Đá cường hóa ngự linh, Rương Linh Thạch Lv4 (Tự chọn),… Đặc biệt ở ngày 7 sẽ nhận được 1 Cam Hồng Hỏa Vũ (Đạo cụ dùng để tiến cấp Thần Dực).
♦ Mốc 330,000 VND ingame: Nạp tích lũy đạt mốc 250,000, kết hợp với Nạp Liên Tục mỗi ngày sẽ nhận được rất nhiều quà hấp dẫn: Rương Linh Thạch Lv4, Rương Linh Thạch Lv2,...  Bên cạnh đó còn nhận thêm tài nguyên mạnh hoá như Tinh hoa Trang Bị Đỏ, Thời Trang Vân Cẩm, Rương Truyện Ký-Đỏ

 

 Quỹ Tuần:

• Thời gian: từ 25/12 – 31/12

• Phạm vi: Server hoạt động từ 8 ngày trở lên (S1-S186 ngày 25/12, S187 ngày 26/12).

• Nội dung: Nạp gói quỹ tuần nhận phần thưởng: mỗi ngày có thể nhận 1400 NB + Bánh Bao x1 hoặc Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam x10 + Bánh Bao x1 hoặc Mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng x3 + Bánh Bao x1.
⇒ Tổng nhận 9800 NB / 70 Rương đạo cụ Chiến mã Cam / 21 mảnh Luyện Ngục Viêm Hoàng + 7 Bánh Bao.