HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ NGÀY 09/10 - 15/10

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 

• Thời gian: ngày 09/10 – 15/10

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 85 ngày trở lên (từ S1 tới S69).

• Nội dung: Nạp liên tục 7 ngày có thể chọn 1 trong 2: 30 Mảnh Thú Cơ Quan Đỏ hoặc 36 Mảnh Chiến Mã Đỏ.

Ngày Phần thưởng Số lượng
 Ngày 1   Rương Thần Thú Chiến Mã 1
 Ngày 2   Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam 30
 Ngày 3   Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam 30
 Ngày 4   Rương Thần Thú Chiến Mã 1
 Ngày 5   Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam 30
 Ngày 6   Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam 30
 Ngày 7   Rương Thần Thú Chiến Mã 1

 

Nạp Tích Lũy 5 Ngày:

• Thời gian: ngày 09/10 – 15/10

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 85 ngày trở lên (từ S1 tới S69).

• Nội dung: Nạp tích lũy 5 ngày nhận Rương Thần Thú Chiến Mã *3.

Rương Thần Thú Chiến Mã

Mỗi Rương Thần Thú Chiến Mã mở có thể chọn giữa 5 Mảnh Thú Cơ Quan Đỏ hoặc 6 Mảnh Chiến Mã Đỏ. Tổng cộng nạp 7 ngày nhận đủ 6 Rương Thần Thú Chiến Mã = 30 mảnh TCQ Đỏ / 36 mảnh Chiến Mã Đỏ.

 

 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:

• Thời gian: ngày 09/10 – 15/10

• Phạm vi: Máy chủ mở từ 30 ngày trở lên có thể tham gia (từ S1 đến S124).

• Nội dung: Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc nhận thưởng.

♦ Mốc 20,000 VND: Nạp mỗi ngày 20,000 VND ngoài nhận quà từ Điểm Danh Hào Hoa & Điểm Danh 14 Ngày, còn nhận thêm quà từ Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày, chỉ 20,000 nhận thêm 777 NB cùng với vô số Mảnh Tướng từ Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày.
♦ Mốc 40,000 VND: Nạp tích lũy đủ 40,000 VND mỗi ngày nhận thêm Rương Bảo Vật, đạo cụ chiến mã kèm nhiều phần thưởng hấp dẫn khác, tổng hoàn trả hơn 4,000,000 VND.
♦ Mốc 250,000 VND: Nạp tích lũy đạt mốc 250,000 VND mỗi ngày nhận thêm Rương Mảnh Chiến Mã Hiếm, kết hợp với Nạp Liên Tục Mỗi Ngày sẽ hoàn trả lên lên đến 60 Mảnh Thú Cơ Quan Đỏ hoặc 72 Mảnh Chiến Mã Đỏ. Bên cạnh đó còn nhận thêm tài nguyên mạnh hoá như Truyện Ký Đỏ, Tinh Hoa Trang Bị Đỏ, Thời trang Vân Cẩm.

 

 Quỹ Tuần:

• Thời gian: từ 09/10-15/10

• Phạm vi: Máy chủ S1 – S142 có thể tham gia.

• Nội dung: Kích hoạt chỉ với 279,000 VND nhận quà x7.