HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ (08/01 – 14/01)

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 

• Thời gian: ngày 08/01 – 14/01

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 85 ngày trở lên (từ S1 – S150).

• Nội dung: Nạp liên tục 7 ngày có thể chọn 1 trong 2: 36 mảnh Chiến Mã Đỏ hoặc 30 mảnh Thú Cơ Quan Đỏ.

Ngày Phần thưởng Số lượng
 Ngày 1   Rương Thần Thú Chiến Mã 1
 Ngày 2   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan 1
 Ngày 3   Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam 1
 Ngày 4   Rương Thần Thú Chiến Mã 1
 Ngày 5   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan 1
 Ngày 6   Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam 1
 Ngày 7  Rương Thần Thú Chiến Mã 1

 

Nạp Tích Lũy 5 Ngày:

• Thời gian: ngày 08/01 – 14/01

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 85 ngày trở lên (từ S1 tới S150).

• Nội dung: Nạp tích lũy 5 ngày nhận 3 Rương Thần Thú Chiến Mã.

 

 

 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:

• Thời gian: ngày 08/01 – 14/01

• Phạm vi: Máy chủ mở từ 30 ngày trở lên có thể tham gia (từ S1 - S182).

• Nội dung: Nạp tích lũy mỗi ngày để đạt mốc nhận thưởng.

♦ Mốc 19,800 VND ingame: Nạp mỗi ngày 20.000 VND ngoài nhận quà từ Điểm Danh Hào Hoa & Điểm Danh 14 Ngày, còn nhận thêm quà từ Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày, chỉ 20.000 nhận thêm 6 Rương chọn mảnh tướng, Rương Linh Thạch Lv2 (Ngẫu nhiên),…
♦ Mốc 39,600 VND ingame: Nạp tích lũy đủ 40.000 VND mỗi ngày nhận thêm Đá cường hóa ngự linh, Rương Linh Thạch Lv3 (Ngẫu Nhiên),… Đặc biệt ở ngày 7 sẽ nhận được 4 Tử Vũ (đạo cụ dùng để tiến cấp Thần Dực).
♦ Mốc 330,000 VND ingame: Nạp tích lũy đạt mốc 250,000, kết hợp với Nạp Liên Tục mỗi ngày sẽ nhận được rất nhiều quà hấp dẫn: Rương Linh Thạch Lv4 (Tự Chọn). Bên cạnh đó còn nhận thêm tài nguyên mạnh hoá như Truyện Ký Đỏ, Cam Hồng Hỏa Vũ x2…

 

 Quỹ Tuần:

• Thời gian: từ 08/01 – 14/01

• Phạm vi: Server hoạt động từ 8 ngày trở lên (S1 – S194).

• Phần thưởng: Mỗi ngày nhận được 1400 NB + Bánh Bao x1 hoặc Rương đạo cụ chiến mã cam x10 + Bánh Bao x1 hoặc Mảnh Hinh Ngọc Thương Long x3 + Bánh Bao x1

⇒ Tổng 7 ngày sẽ nhận được 7 Bánh Bao + 21 Mảnh Hinh Ngọc Thương Long/ 70 Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam/ 9800 NB.