HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ NGÀY 04/09 - 10/09

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ

• Thời gian: ngày 04/09 - 10/09

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 85 ngày trở lên (từ S1 tới S34).

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: nhận 30 mảnh Thú Cơ Quan Đỏ.

Ngày Phần thưởng Số lượng
 Ngày 1   Rương mảnh Cơ Quan Thú-Hiếm  1
 Ngày 2   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan  1
 Ngày 3   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan  1
 Ngày 4   Rương mảnh Cơ Quan Thú-Hiếm  1
 Ngày 5   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan  1
 Ngày 6   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan  1
 Ngày 7   Rương mảnh Cơ Quan Thú-Hiếm  1

 

Nạp Tích Lũy 5 Ngày: nhận 3 x Rương mảnh Cơ Quan Thú-Hiếm.


 

 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:

Máy chủ mở từ 30 ngày trở lên có thể tham gia, mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc nhận thưởng (tương tự tuần cũ).

• Mốc 20,000 VND: Nạp mỗi ngày 20,000 VND ngoài nhận quà từ Điểm Danh Hào Hoa & Điểm Danh 14 Ngày, còn nhận thêm quà từ Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày, chỉ 20,000 nhận thêm 777 NB cùng với vô số Mảnh Tướng từ Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày, tổng hoàn trả lên đến 1,700,000 VND.
• Mốc 40,000 VND: Nạp tích lũy đủ 40,000 VND mỗi ngày nhận thêm Rương Bảo Vật, đạo cụ chiến mã kèm nhiều phần thưởng hấp dẫn khác, tổng hoàn trả hơn 4,000,000 VND.
• Mốc 250,000 VND: Nạp tích lũy đạt mốc 250,000 VND mỗi ngày nhận thêm Rương Mảnh Chiến Mã Hiếm, kết hợp với Nạp Liên Tục Mỗi Ngày sẽ hoàn trả lên lên đến 60 Mảnh Chiến Mã Đỏ. Bên cạnh đó còn nhận thêm tài nguyên mạnh hoá như Truyện Ký Đỏ, Tinh Hoa Trang Bị Đỏ,… Hoàn trả lên đến 14,000,000 VND.

 

 Quỹ Tuần:

• Thời gian: từ 04/09-10/09

• Phạm vi: Máy chủ S1 – S104 có thể tham gia