HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ NGÀY 01/01 - 07/01

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 

• Thời gian: ngày 01/01 - 07/01

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 85 ngày trở lên (từ S1 – S146).

• Nội dung: Nạp liên tục 7 ngày chắc chắn nhận được 3 Rương Linh Thạch Lv4 (Tự chọn), 20 Đá Đột Phá Ngự Linh, 200 Đá Cường Hóa Ngự Linh

Ngày Phần thưởng Số lượng
 Ngày 1   Rương Linh Thạch Lv4 (Tự Chọn) 1
 Ngày 2   Đá Cường Hóa Ngự Linh 100
 Ngày 3   Đá Đột Phá Ngự Linh 10
 Ngày 4   Rương Linh Thạch Lv4 (Tự Chọn) 1
 Ngày 5   Đá Cường Hóa Ngự Linh 100
 Ngày 6   Đá Đột Phá Ngự Linh 10
 Ngày 7   Rương Linh Thạch Lv4 (Tự Chọn) 1

Nạp Tích Lũy 5 Ngày:

• Thời gian: ngày 01/01 - 07/01

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 85 ngày trở lên (từ S1 tới S146).

• Nội dung: Nạp tích lũy 5 ngày nhận 1 Rương Linh Thạch Tự Chọn Lv5.

 

 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:

• Thời gian: ngày 01/01 - 07/01

• Phạm vi: Máy chủ mở từ 30 ngày trở lên có thể tham gia (từ S1 - S178).

• Nội dung: Nạp tích lũy mỗi ngày để đạt mốc nhận thưởng.

♦ Mốc 19,800 VND ingame: Nạp mỗi ngày 20.000 VND ngoài nhận quà từ Điểm Danh Hào Hoa & Điểm Danh 14 Ngày, còn nhận thêm quà từ Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày, chỉ 20.000 nhận thêm Rương chọn mảnh tướng, Rương Linh Thạch Lv2 (Ngẫu nhiên),… .
♦ Mốc 39,600 VND ingame: Nạp tích lũy đủ 40.000 VND mỗi ngày nhận thêm Đá Đột Phá Ngự Linh, Rương Linh Thạch Lv3 (Ngẫu Nhiên),… Đặc biệt ở ngày 7 sẽ nhận được 4 Tử Vũ (đạo cụ dùng để tiến cấp Thần Dực).
♦ Mốc 330,000 VND ingame: Nạp tích lũy đạt mốc 250,000, kết hợp với Nạp Liên Tục mỗi ngày sẽ nhận được rất nhiều quà hấp dẫn: Rương Linh Thạch Lv4 (Tự chọn), 10 Rương Thần Thú Chiến Mã và 2 Cam Hồng Hỏa Vũ (đạo cụ dùng để tiến cấp Thần Dực).

 

 Quỹ Tuần:

• Thời gian: từ 01/01 - 07/01

• Phạm vi: Server hoạt động từ 8 ngày trở lên (S1-S190 ngày 01/01/2020, S191 ngày 02/01/2020).

• Phần thưởng Quỹ Tuần mới: Mỗi ngày nhận được 1400 NB + Bánh Bao x1 hoặc Rương đạo cụ chiến mã cam x10 + Bánh Bao x1 hoặc Mảnh Hinh Ngọc Thương Long x3 + Bánh Bao x1

⇒ Tổng 7 ngày sẽ nhận được 7 Bánh Bao + 21 Mảnh Hinh Ngọc Thương Long/ 70 Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam/ 9800 NB.