HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ (25/06 – 01/07)

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 

• Thời gian: ngày 25/06 – 01/07
• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 30 ngày trở lên (từ S1 - S253)
Nội dung: Nạp liên tục 7 ngày nhận: 6 RƯƠNG THẦN THÚ-CHIẾN MÃ (KIM) + 12 RƯƠNG THẦN THÚ-CHIẾN MÃ (ĐỎ).

Ngày Phần thưởng Số lượng
 Ngày 1   Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim) 1
 Ngày 2   Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ) 2
 Ngày 3   Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ) 2
 Ngày 4   Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim) 1
 Ngày 5   Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ) 2
 Ngày 6   Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ) 2
 Ngày 7   Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim) 1
Tích lũy nạp 5 ngày  Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim) 3
 Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ) 4

 

Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)

 

Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ)

 

 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:

 Thời gian: ngày 25/06 – 01/07
• Phạm vi: Áp dụng cho sever mở từ 30 ngày trở lên (S1 - S253)
Nội dung: Nạp tích lũy mỗi ngày để đạt mốc nhận thưởng.

Mốc 19,800
Vật phẩm
Số lượng
Ngày 1
Rương bạc
1
Ngày 2
Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên)
1
Ngày 3
Rương Chọn mảnh Tướng
1
Ngày 4
Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên)
1
Ngày 5
Rương Chọn mảnh Tướng
1
Ngày 6
Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên)
2
Ngày 7
Rương Nhân Phẩm
7
 
 
 
Mốc 39,600
Vật phẩm
Số lượng
Ngày 1
Rương Chọn mảnh Tướng
1
Ngày 2
Nguyệt Quang Thạch
5
Ngày 3
Đá Đột Phá Ngự Linh
20
Ngày 4
Nguyệt Quang Thạch
8
Ngày 5
Rương Ngẫu Nhiên Tướng Tinh
3
Ngày 6
Nhật Diệu Thạch
5
Ngày 7
Rương Ngẫu Nhiên Tướng Tinh
5
 
 
 
Mốc 330,000
Vật phẩm
Số lượng
Ngày 1
Thành Tích
300
Ngày 2
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
2
Ngày 3
Thành Tích
300
Ngày 4
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
2
Ngày 5
Nhất Diệu Thạch
5
Ngày 6
Xích Diệm Phụng Vũ
1
Ngày 7
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ
1

 

 Quỹ Tuần:

Thời gian: từ 25/06 – 01/07
Phạm vi: Áp dụng cho sever hoạt động từ ngày 8 trở lên (S1 - S259)
Phần thưởng: Mỗi ngày nhận được 1400 NB + Bánh Bao x1 hoặc Rương đạo cụ chiến mã cam x10 + Bánh Bao x1 hoặc Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1 x3 + Bánh Bao x1.
⇒ Tổng 7 ngày sẽ nhận được 7 Bánh Bao + 21 Mảnh Kim Mã 5 Chọn 170 Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam9800 NB.

*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.