HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ (22/10 – 28/10)

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 
• Thời gian: từ ngày 22/10 – 28/10
• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 30 ngày trở lên, bao gồm ngày 30 (S1 – S288)
Nội dung: Nạp liên tục 200.000 VND trong 7 ngày nhận 10 Thiên Khởi Thạch, 60 Nhật Diệu Thạch, 120 Nguyệt Quang Thạch, 1000 Kết Tinh Linh Khí. 
Ngày
Phần thưởng
Số lượng
 Ngày 1 
 Thiên Khởi Thạch
2
 Ngày 2 
 Nguyệt Quang Thạch
60
 Ngày 3 
 Nhật Diệu Thạch
30
 Ngày 4 
 Thiên Khởi Thạch
2
 Ngày 5 
 Nguyệt Quang Thạch
60
 Ngày 6 
 Nhật Diệu Thạch
30
 Ngày 7 
 Thiên Khởi Thạch
2
Tích lũy nạp 5 ngày
 Kết Tinh Linh Khí 
1000
 Thiên Khởi Thạch
4
 
 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:
 Thời gian: từ ngày 22/10 – 28/10
• Phạm vi: Áp dụng cho sever mở từ 30 ngày trở lên (S1 - S288)
Nội dung: Nạp tích lũy mỗi ngày để đạt mốc nhận thưởng.
♦ Mốc 19,800 VND ingame: Nạp mỗi ngày 20,000 VND ngoài nhận quà từ Điểm Danh Hào Hoa & Điểm Danh 14 Ngày, còn nhận thêm quà từ Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày, chỉ 20,000 nhận thêm Rương Chọn Mảnh Tướng, Rương Linh Thạch Lv2 (Ngẫu nhiên),…
♦ Mốc 39,600 VND ingame: Nạp tích lũy đủ 40,000 VND mỗi ngày nhận thêm Đá Cường Hóa Ngự Linh, Rương Linh Thạch Lv3 (Ngẫu Nhiên)… Đặc biệt ở ngày thứ 7 sẽ nhận được 4 Tử Vũ (đạo cụ dùng để tiến cấp Thần Dực).
♦ Mốc 330,000 VND ingame: Nạp tích lũy đạt mốc 250,000 kết hợp với Nạp Liên Tục 7 ngày sẽ nhận ngay Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ x1, Cam Hồng Hỏa Vũ x2 có giá trị lớn, nhận thêm Nhật Diệu Thạch, Rương Linh Thạch Lv4 (Tự Chọn), Rương Thần Thú Chiến Mã
 
 Quỹ Tuần:
Thời gian: từ ngày 22/10 – 28/10
Phạm vi: Áp dụng cho sever hoạt động từ ngày 8 trở lên (S1 - S294)
Phần thưởng Quỹ Tuần mới: Mỗi ngày nhận được 1 Bánh Bao kèm lựa chọn giữa 1 Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh/1 Rương Trang Sức Đặc Biệt/3 Mảnh Tử Kim Mã 2 chọn 1.
⇒ Tổng 7 ngày sẽ nhận được: 7 Bánh Bao + 21 Mảnh Tử Kim Mã 5 Chọn 1/7 Rương chọn Trang Sức Đặc Biệt/7 Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh.
Rương Quỹ Tuần (nhận mỗi ngày)
Mở Rương chọn Trang Sức Đặc Biệt nhận 01 Rương chọn Trang Sức Vàng & 10 Mảnh Hồn Trang Sức Vàng
 
Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.