HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ (15/10 – 21/10)

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 
• Thời gian: ngày 15/10 – 21/10
• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 30 ngày trở lên (từ S1 - S286)
Nội dung: Nạp liên tục 7 ngày nhận 6 Rương Thần Thú-Chiến Mã (Kim) + 12 Rương Thần Thú-Chiến Mã (Đỏ).
Ngày
Phần thưởng
Số lượng
 Ngày 1 
 Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
1
 Ngày 2 
 Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ)
2
 Ngày 3 
 Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ)
2
 Ngày 4 
 Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
1
 Ngày 5 
 Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ)
2
 Ngày 6 
 Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ)
2
 Ngày 7 
 Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
1
Tích lũy nạp 5 ngày
 Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
3
 Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ)
4
 
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
 
Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ)
 
 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:
 Thời gian: ngày 15/10 – 21/10
• Phạm vi: Áp dụng cho sever mở từ 30 ngày trở lên (S1 - S286)
Nội dung: Nạp tích lũy mỗi ngày để đạt mốc nhận thưởng.
Mốc 19,800
Vật phẩm
Số lượng
Ngày 1
Rương Bạc
1
Ngày 2
Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên)
1
Ngày 3
Rương Chọn Mảnh Tướng
1
Ngày 4
Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên)
1
Ngày 5
Rương Chọn Mảnh Tướng
1
Ngày 6
Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên)
2
Ngày 7
Rương Nhân Phẩm
7
Mốc 39,600
Vật phẩm
Số lượng
Ngày 1
Rương Chọn Mảnh Tướng
1
Ngày 2
Nguyệt Quang Thạch
5
Ngày 3
Đá Đột Phá Ngự Linh
20
Ngày 4
Nguyệt Quang Thạch
8
Ngày 5
Rương Ngẫu Nhiên Tướng Tinh
3
Ngày 6
Nhật Diệu Thạch
5
Ngày 7
Rương Ngẫu Nhiên Tướng Tinh
5
Mốc 330,000
Vật phẩm
Số lượng
Ngày 1
Thành Tích
300
Ngày 2
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
2
Ngày 3
Thành Tích
300
Ngày 4
Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)
2
Ngày 5
Nhật Diệu Thạch
5
Ngày 6
Xích Diệm Phụng Vũ
1
Ngày 7
Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ
1
 
 Quỹ Tuần:
Thời gian: từ 15/10 – 21/10
Phạm vi: Áp dụng cho sever hoạt động từ ngày 8 trở lên (S1 - S292)
Phần thưởng: Mỗi ngày nhận được 1400 NB + Bánh Bao x1, hoặc Rương đạo cụ chiến mã cam x10 + Bánh Bao x1, hoặc Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1 x3 + Bánh Bao x1.
⇒ Tổng 7 ngày sẽ nhận được 7 Bánh Bao + 21 Mảnh Kim Mã 5 Chọn 170 Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam9800 NB.
 
*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.