HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ (15/07 – 21/07)

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 
• Thời gian: từ ngày 15/07 – 21/07
• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 30 ngày trở lên, bao gồm ngày 30 (S1 – S364)
Nội dung: Nạp liên tục 200.000 VND trong 7 ngày Rương Ngũ Hành Hồn Thạch Tự Chọn, Thiên Cơ Hồn Thạch.
Ngày
Phần thưởng
Số lượng
Ngày 1
 Rương Ngũ Hành Hồn Thạch Ngẫu Nhiên
100
Ngày 2
 Thiên Cơ Hồn Thạch
75
Ngày 3
 Rương Ngũ Hành Hồn Thạch Ngẫu Nhiên
100
Ngày 4
 Thiên Cơ Hồn Thạch
75
Ngày 5
 Rương Ngũ Hành Hồn Thạch Ngẫu Nhiên
100
Ngày 6
 Thiên Cơ Hồn Thạch
75
Ngày 7
 Rương Ngũ Hành Hồn Thạch Ngẫu Nhiên
100
Tích lũy nạp 5 ngày
Rương Ngũ Hành Hồn Thạch Tự Chọn
100
Thiên Cơ Hồn Thạch 100
 
 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:
 Thời gian: từ ngày 15/07 – 21/07
• Phạm vi: Áp dụng cho server mở từ 30 ngày trở lên (S1 – S364)
Nội dung: Nạp tích lũy mỗi ngày để đạt mốc nhận thưởng.
¤ Mốc 19,800 VND ingame: Nạp mỗi ngày 20,000 VND ngoài nhận quà từ Điểm Danh Hào Hoa & Điểm Danh 14 Ngày, còn nhận thêm quà từ Nạp Tích Lũy mỗi ngày, chỉ 20,000 nhận thêm Rương Chọn Mảnh Tướng, Rương Linh Thạch Lv2 (Ngẫu nhiên)… 
¤ Mốc 39,600 VND: Nạp tích lũy đủ 40,000 VND mỗi ngày nhận thêm Đá Cường Hóa Ngự Linh, Rương Linh Thạch Lv3 (Ngẫu Nhiên)… Đặc biệt ở ngày thứ 7 sẽ nhận được 4 Tử Vũ (Đạo cụ dùng để tiến cấp Thần Dực).
¤ Mốc 330,000 VND ingame: Nạp tích lũy đạt mốc 250,000 kết hợp với Nạp Liên Tục 7 ngày sẽ nhận ngay Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ x1, Cam Hồng Hỏa Vũ x2 có giá trị lớn, nhận thêm: Nhật Diệu Thạch, Rương Linh Thạch Lv4 (Tự Chọn), Rương Thần Thú Chiến Mã…
 
 Quỹ Tuần:
Thời gian: từ ngày 15/07 – 21/07
Phạm vi: Áp dụng cho server hoạt động từ ngày 8 trở lên (S1 - S370)
Phần thưởng mới: Mỗi ngày nhận được 1 Bánh Bao kèm lựa chọn giữa 1 Ngẫu Nhiên Rương Chọn Tướng Tinh / 1 Rương Trang Sức Đặc Biệt / 3 Mảnh Tử Kim Mã 2 chọn 1.
Rương Quỹ Tuần (nhận mỗi ngày)
Mở Rương Chọn Trang Sức Đặc Biệt nhận 01 Rương chọn Trang Sức Vàng & 10 Mảnh Hồn Trang Sức Vàng
 
*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.