HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ (11/06 - 17/06)

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 

• Thời gian: ngày 11/06 - 17/06

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 30 ngày trở lên (từ S1 - S249)

Nội dung: Nạp liên tục 7 ngày nhận: 6 RƯƠNG THẦN THÚ-CHIẾN MÃ (KIM) + 12 RƯƠNG THẦN THÚ-CHIẾN MÃ (ĐỎ).

Ngày Phần thưởng Số lượng
 Ngày 1   Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim) 1
 Ngày 2   Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ) 2
 Ngày 3   Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ) 2
 Ngày 4   Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim) 1
 Ngày 5   Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ) 2
 Ngày 6   Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ) 2
 Ngày 7   Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim) 1
Tích lũy nạp 5 ngày  Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim) 3
 Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ) 4
Ngày Phần thưởng Số lượng
 Ngày 1   Rương Thần Thú Chiến Mã 1
 Ngày 2   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan 1
 Ngày 3   Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam 20
 Ngày 4   Rương Thần Thú Chiến Mã 1
 Ngày 5   Rương nguyên liệu Thú Cơ Quan 1
 Ngày 6   Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam 20
 Ngày 7   Rương Thần Thú Chiến Mã 1
Tích lũy nạp 5 ngày  Rương Thần Thú Chiến Mã 3

 

Rương Thần Thú Chiến Mã (Kim)

 

Rương Thần Thú Chiến Mã (Đỏ)

 

 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:

 Thời gian: ngày 11/06 - 17/06

• Phạm vi: Áp dụng cho sever mở từ 30 ngày trở lên (S1 - S249)

Nội dung: Nạp tích lũy mỗi ngày để đạt mốc nhận thưởng.

♦ Mốc 19,800 VND ingame: Nạp mỗi ngày 20,000 VND ngoài nhận quà từ Điểm Danh Hào Hoa & Điểm Danh 14 Ngày, còn nhận thêm quà từ Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày, chỉ 20,000 nhận thêm Rương chọn mảnh tướng, Rương Linh Thạch Lv2 (Ngẫu nhiên),…
♦ Mốc 39,600 VND ingame: Nạp tích lũy đủ 40,000 VND mỗi ngày nhận thêm Đá cường hóa ngự linh, Rương Linh Thạch Lv3 (Ngẫu Nhiên),… Đặc biệt ở ngày thứ 7 sẽ nhận được 4 Tử Vũ (đạo cụ dùng để tiến cấp Thần Dực).
♦ Mốc 330,000 VND ingame: Nạp tích lũy đạt mốc 250,000 kết hợp với Nạp Liên Tục 7 ngày sẽ nhận được rất nhiều quà hấp dẫn: Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ x1, Cam Hồng Hỏa Vũ x2 có giá trị lớn, nhận thêm Nhật Diệu Thạch, Rương Linh Thạch Lv4 (Tự Chọn), Rương Thần Thú Chiến Mã,…

 

 Quỹ Tuần:

Thời gian: từ 11/06 - 17/06

Phạm vi: Áp dụng cho sever hoạt động từ ngày 8 trở lên (S1 - S255)

Phần thưởng: Mỗi ngày nhận được 1400 NB + Bánh Bao x1 hoặc Rương đạo cụ chiến mã cam x10 + Bánh Bao x1 hoặc Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1 x3 + Bánh Bao x1.

⇒ Tổng 7 ngày sẽ nhận được 7 Bánh Bao + 21 Mảnh Kim Mã 5 Chọn 170 Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam9800 NB.

*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.