HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ (04/06 – 10/06)

► Nạp Liên Tục 7 Ngày: 

• Thời gian: ngày 04/06 – 10/06

• Phạm vi: Áp dụng cho server từ 30 ngày trở lên, bao gồm ngày 30 (S1 – S247)

Nội dung: Nạp liên tục đủ 7 ngày không chỉ nhận quà nạp tích lũy mỗi ngày, bên cạnh đó còn quà tích lũy nạp đủ 5 ngày. Nạp đủ 7 ngày nhận rất nhiều nguyên liệu Chú Linh Bảo vật: Kết Tinh Linh Khí*200, Nguyệt Quang Thạch*40, Nhật Diệu Thạch*10,…

Ngày Phần thưởng Số lượng
 Ngày 1   Kết Tinh Linh Khí 50
 Ngày 2   Nguyệt Quang Thạch 10
 Ngày 3   Kết Tinh Linh Khí 50
 Ngày 4   Nguyệt Quang Thạch 10
 Ngày 5   Kết Tinh Linh Khí 50
 Ngày 6   Nguyệt Quang Thạch 10
 Ngày 7   Nhật Diệu Thạch 8
Tích lũy nạp 5 ngày  Thiên Khởi Thạch 2

  

 

 Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày:

 Thời gian: ngày 04/06 – 10/06

• Phạm vi: Áp dụng cho sever mở từ 30 ngày trở lên (S1 - S247)

Nội dung: Nạp tích lũy mỗi ngày để đạt mốc nhận thưởng.

♦ Mốc 19,800 VND ingame: Nạp mỗi ngày 20,000 VND ngoài nhận quà từ Điểm Danh Hào Hoa & Điểm Danh 14 Ngày, còn nhận thêm quà từ Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày, chỉ 20,000 nhận thêm Rương chọn mảnh tướng, Rương Linh Thạch Lv2 (Ngẫu nhiên),…
♦ Mốc 39,600 VND ingame: Nạp tích lũy đủ 40,000 VND mỗi ngày nhận thêm Đá cường hóa ngự linh, Rương Linh Thạch Lv3 (Ngẫu Nhiên),… Đặc biệt ở ngày thứ 7 sẽ nhận được 4 Tử Vũ (đạo cụ dùng để tiến cấp Thần Dực).
♦ Mốc 330,000 VND ingame: Nạp tích lũy đạt mốc 250,000 kết hợp với Nạp Liên Tục 7 ngày sẽ nhận ngay Quà Chọn Tướng Tinh Đỏ x1, Cam Hồng Hỏa Vũ x2 có giá trị lớn, nhận thêm Nhật Diệu Thạch, Rương Linh Thạch Lv4 (Tự Chọn), Rương Thần Thú Chiến Mã

 

 Quỹ Tuần:

Thời gian: từ 04/06 – 10/06

Phạm vi: Áp dụng cho sever hoạt động từ ngày 8 trở lên (S1 - S253)

Phần thưởng Quỹ Tuần mới: Mỗi ngày nhận được 1400 NB + Bánh Bao*1 hoặc Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam*10 + Bánh Bao*1 hoặc Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1*3 + Bánh Bao*1 ⇒ Tổng 7 ngày sẽ nhận được: 7 Bánh Bao + 21 Mảnh Kim Mã 5 Chọn 1/70 Rương Đạo Cụ Chiến Mã Cam/9800 NB.

Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.