ĐIỂM DANH 14 NGÀY (29/05)

► Thời gian: ngày 29/05 – 11/06

► Phạm vi: All server

Nội dung:

• Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng. Nạp bất kì có thể nhận thêm quà Điểm Danh VIP, nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Đặc biệt, Điểm Danh VIP xuất hiện Rương Linh Thạch Lv2 (Ngẫu Nhiên), Rương Chọn Thú Cơ Quan Đỏ, Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1, Kết Tinh Linh Khí... Ngoài quà điểm danh tích lũy 14 ngày, nạp tích lũy điểm danh VIP còn nhận được Tử Vũ, Cam Hồng Hỏa Vũ, Thiên Khởi Thạch. Kết hợp với 2 tuần Nạp Tích Lũy và Nạp Liên Tục tổng có thể nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn.

Ngày

Điểm danh thường

Điểm danh VIP

1

Nguyên Bảo*300

Nguyên Bảo*777

2

Rương Truyền Ký-Tím*2

Rương chọn mảnh tướng*1

3

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cao*100

Rương Linh Thạch Lv2 (ngẫu nhiên)*1

4

Bánh Bao*5

Rương Chọn Cơ Quan Thú Đỏ*2

5

Rương Mảnh Tướng SS+*10

Kết Tinh Linh Khí*10

6

Nguyên Bảo*300

Rương chọn mảnh tướng*1

7

Rương Đạo Cụ Chiến Mã Tím*15

Rương Linh Thạch Lv2 (ngẫu nhiên)*1

8

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cao*100

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1*2

9

Rượu Ngon*5

Kết Tinh Linh Khí*10

10

Rương Mảnh Tướng SS+*10

Rương chọn mảnh tướng*1

11

Nguyên Bảo*300

Rương Linh Thạch Lv2 (ngẫu nhiên)*1

12

Rương chọn Trang Sức-Cam*1

Rương Chọn Cơ Quan Thú Đỏ*2

13

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cao*100

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1*2

14

Bánh Bao*5

Rương chọn mảnh tướng*1

Điểm danh tích lũy đến

Điểm danh thường

Điểm danh VIP

3 ngày

Nguyên Bảo*666

Nguyên Bảo*999

7 ngày

Rương chọn tướng SS+*1

Tử Vũ*4

9 ngày

Quan ấn-Trung*3

Cam Hồng Hỏa Vũ*2

12 ngày

 Thỏi nạp 82,500 VND*1

Thiên Khởi Thạch*1

*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.