ĐIỂM DANH 14 NGÀY (26/06)

► Thời gian: ngày 26/06 – 09/07

► Phạm vi: All server

Nội dung:

• Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng. Nạp bất kì có thể nhận thêm quà Điểm Danh VIP, nhiều phần thưởng hấp dẫn.
• Đặc biệt, Điểm Danh VIP xuất hiện Rương Linh Thạch Lv4 (Ngẫu Nhiên), Rương Thần Thú-Chiến Mã (Đỏ), Kết Tinh Linh Khí, Rương Chọn Mảnh Tướng (mới) – bao gồm mảnh Quân Sư… Ngoài quà điểm danh tích lũy 14 ngày, nạp tích lũy điểm danh VIP nhận còn nhận được Tử Vũ, Cam Hồng Hỏa Vũ, Rương Nhân Phẩm*10, Thiên Khởi Thạch. Kết hợp với 2 tuần Nạp Tích Lũy và Nạp Liên Tục tổng có thể nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn.

Ngày
Điểm danh thường
Điểm danh VIP
1
Nguyên Bảo*300
Nguyên Bảo*777
2
Rương Truyền Ký-Tím*2
Kết Tinh Linh Khí*20
3
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cao*100
Rương Chọn Mảnh Tướng*2
4
Bánh Bao*5
Rương Linh Thạch Lv4 (ngẫu nhiên)*1
5
Rương Mảnh Tướng SS+*10
Rương Thần Thú-Chiến Mã (đỏ)*1
6
Nguyên Bảo*300
Kết Tinh Linh Khí*20
7
Rương Đạo Cụ Chiến Mã Tím*15
Rương Chọn Mảnh Tướng*2
8
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cao*100
Rương Linh Thạch Lv4 (ngẫu nhiên)*1
9
Rượu Ngon*5
Rương Thần Thú-Chiến Mã (đỏ)*1
10
Rương Mảnh Tướng SS+*10
Kết Tinh Linh Khí*10
11
Nguyên Bảo*300
Rương Chọn Mảnh Tướng*2
12
Rương chọn Trang Sức-Cam*1
Rương Linh Thạch Lv4 (ngẫu nhiên)*1
13
Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cao*100
Rương Thần Thú-Chiến Mã (đỏ)*1
14
Bánh Bao*5
Rương chọn mảnh tướng*2
Điểm danh tích lũy đến
Điểm danh thường
Điểm danh VIP
3 ngày
Nguyên Bảo*666
Tử Vũ*4
7 ngày
Rương chọn tướng SS+*1
Cam Hồng Hỏa Vũ*2
9 ngày
Quan ấn-Trung*3
Rương Nhân Phẩm*10
12 ngày
 Thỏi nạp 82,500 VND*1
Thiên Khởi Thạch*2

*Lưu ý: Các hoạt động liệt kê trên đây mang tính tham khảo, Chủ nhân vui lòng vào game để xem chi tiết chính xác.