ĐIỂM DANH 14 NGÀY

► Thời gian: ngày 31/10 – 13/11

► Phạm vi: Toàn server

Nội dung:

• Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng. Nạp bất kì có thể nhận thêm quà Điểm Danh VIP, nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Đặc biệt, Điểm Danh VIP xuất hiện Rương Truyện Ký – Cam, Rương chọn Thú Cơ Quan Đỏ, tích lũy điểm danh thường nhận được Rương Chọn Tướng+, tích lũy điểm danh VIP nhận còn nhận được Truyện Ký – Đỏ, Rương chọn mảnh tướng. Kết hợp với 2 tuần Nạp Tích Lũy và Nạp Liên Tục tổng có thể nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn.