ĐIỂM DANH 14 NGÀY (09/01 – 22/01)

► Thời gian: ngày 09/01 – 22/01

► Phạm vi: All server

Nội dung:

• Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng. Nạp bất kì có thể nhận thêm quà Điểm Danh VIP, nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Đặc biệt, Điểm Danh VIP xuất hiện Rương Linh Thạch Lv2 (Ngẫu Nhiên), Rương Chọn Thú Cơ Quan Đỏ, Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1. Tích lũy điểm danh thường nhận được Rương Chọn Tướng SS+, Đá Tinh Luyện Trang Bị Cao,… Tích lũy điểm danh VIP còn nhận được Tử Vũ, Cam Hồng Hỏa Vũ. Kết hợp với 2 tuần Nạp Tích Lũy và Nạp Liên Tục tổng có thể nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn.

Ngày

Điểm danh thường

Điểm danh VIP

1

Nguyên Bảo x300

Nguyên Bảo x777

2

Rương Truyền Ký-Tím x2

Rương chọn mảnh tướng x1

3

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cao x100

Rương Linh Thạch Lv2 (ngẫu nhiên) x1

4

Bánh Bao x5

Rương Chọn Cơ Quan Thú Đỏ x2

5

Rương Mảnh Tướng SS+ x10

Rương truyện ký cam x1

6

Nguyên Bảo x300

Rương chọn mảnh tướng x1

7

Rương Đạo Cụ Chiến Mã Tím x15

Rương Linh Thạch Lv2 (ngẫu nhiên) x1

8

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cao x100

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1 x2

9

Rượu Ngon x5

Rương truyện ký cam x1

10

Rương Mảnh Tướng SS+ x10

Rương chọn mảnh tướng x1

11

Nguyên Bảo x300

Rương Linh Thạch Lv2 (ngẫu nhiên) x1

12

Rương chọn Trang Sức-Cam x1

Rương Chọn Cơ Quan Thú Đỏ x2

13

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Cao x100

Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1 x2

14

Bánh Bao x5

Rương chọn mảnh tướng x1

 

Điểm danh tích lũy đến

Điểm danh thường

Điểm danh VIP

3 ngày

Nguyên Bảo x666

Nguyên Bảo  x999

7 ngày

Rương chọn tướng SS+ x1

Tử Vũ x1

9 ngày

Quan ấn-Trung x3

Tử Vũ x2

12 ngày

 Thỏi nạp 82,500 VND x1

Cam Hồng Hỏa Vũ x1