ĐIỂM DANH 14 NGÀY (06/03)

► Thời gian: ngày 06/03 – 19/03

► Phạm vi: All server

Nội dung:

• Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng. Nạp bất kì có thể nhận thêm quà Điểm Danh VIP, nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Đặc biệt, Điểm Danh VIP xuất hiện Rương Linh Thạch Lv2 (Ngẫu Nhiên), Rương Chọn Thú Cơ Quan Đỏ, Mảnh Hồng Mã 5 chọn 1, Kết Tinh Linh Khí. Tích lũy điểm danh thường nhận được Rương Chọn Tướng SS+, Quan Ấn Trung,… Tích lũy điểm danh VIP còn nhận được Tử Vũ, Cam Hồng Hỏa Vũ, Nguyệt Quang Thạch. Kết hợp với 2 tuần Nạp Tích Lũy và Nạp Liên Tục tổng có thể nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn.