Đăng nhập nhận quà đăng ký sớm

Thời gian: 15/5 -17/5/2020

Nội dung:

Mừng số lượng người đăng ký sớm game Thiếu Niên Danh Tướng 3Q đã đạt gần 90.000 người, đồng nghĩa với việc đạt được mốc nhận quà 70.000. Từ ngày 15/5/- 17/5/2020, tất cả các Chủ Nhân đăng nhập vào game đều được nhận các phần quà qua “Hộp Thư” bao gồm:

Quà Đăng Ký Sớm

Mốc

Quà Nhận

 

 

 

 

 

                   10,000

Võ Hồn

2000

 

 

 

 

                   30,000

Bạc

20 Vạn

Sách Kinh Nghiệm Sơ Cấp

50

 

 

                   50,000

Tiến Cấp Đơn

100

Lệnh Chiêu Mộ Tướng

10

 

 

                   70,000

Chiêu Mộ Danh Tướng Lệnh

3

Rương Võ Tướng S

1

Đá Tinh Luyện Trang Bị-Sơ

20

Các Chủ Nhân nhớ đừng bỏ qua cơ hội này để sở hữu cho mình những phần quà giá trị nhé.