VÒNG QUAY NHÂN PHẨM: VUI RÚT THƯỞNG MAY MẮN

Hoạt động “Rút Thưởng May Mắn”

► Thời gian: Ngày 17-18 mỗi Server

♦ Cách thức Tham gia

→ Chủ nhân tích lũy nạp mỗi 13,200 VND nhận được 01 Vé Rút Thưởng

→ Mỗi ngày đăng nhập nhận FREE 01 vé Rút thưởng

→ Mỗi lượt Rút thưởng cần 01 vé Rút thưởng và 20 Xu Rút Thưởng

→ Xu Rút Thưởng có thể đổi bằng Nguyên Bảo: 01 Xu Rút Thưởng = 01 Nguyên Bảo

→ Ngoài ra, Chủ nhân có thể hoàn thành Nhiệm Vụ Năng Động đặc biệt trong thời gian diễn ra hoạt động, để nhận Cúp Đồng

→ Khi rút thưởng có cơ hội nhận Nguyên Bảo, Cúp Đồng, Cúp Bạc, Cúp Vàng, dùng để đổi trong Tiệm Rút Thưởng

→ Cúp Đồng, Cúp Bạc, Cúp Vàng có thể quy đổi lẫn nhau để đổi thưởng trong Tiệm Rút Thưởng

 

♦ Chi tiết Hoạt Động

  • Tiệm Đổi Thưởng

Vật phẩm

Yêu cầu

Chiết khấu

Lượt đổi tối đa

Túi Chọn Tướng Tinh Cam 1*1

cúp vàng*50

 

3

Túi Chọn Tướng Tinh Cam 2*1

cúp vàng*50

 

3

Túi Chọn Tướng Tinh Tím*1

cúp vàng*18

 

4

Quan Ấn-Sơ*5

cúp vàng*5

50%

10

Mảnh Tướng SS*30

cúp vàng*9

 

20

Mảnh Tướng SS+*30

cúp vàng*12

 

20

Mảnh Tướng SSS*30

cúp vàng*9

40%

5

Mảnh Tướng SSS*30

cúp vàng*15

 

15

Mảnh Chiến Mã Cam*1

cúp vàng*4

 

400

Vật Yêu Thích Chiến Mã Cam*10

cúp vàng*5

50%

100

Trang Sức Đỏ*1

cúp vàng*12

 

40

Trang Sức Cam*5

cúp vàng*8

 

40

Rương Truyện Ký-Đỏ*1

cúp vàng*20

50%

2

Rương Truyện Ký-Đỏ*1

cúp vàng*40

 

10

Rương Truyện Ký-Cam*4

cúp vàng*40

 

10

Rương Mảnh Bảo Vật*1

cúp vàng*3

 

150

Đá Tẩy Luyện*20

cúp vàng*6

 

20

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*20

cúp vàng*10

40%

100

Mảnh Đá Hồn Luyện Cam*5

cúp vàng*12

20%

80

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*20

cúp vàng*6

40%

50

Cúp Bạc*2

cúp vàng*1

 

Không giới hạn

Túi Chọn Tướng Tinh Cam 1*1

cúp bạc*100

 

1

Túi Chọn Tướng Tinh Tím*1

cúp bạc*35

 

4

Mảnh Tướng SS+*30

cúp bạc*24

 

4

Mảnh Tướng SS*30

cúp bạc*18

 

4

Rương Mảnh Chiến Mã Tím*1

cúp bạc*6

 

20

Trang Sức Đỏ*1

cúp bạc*24

 

4

Trang Sức Cam*5

cúp bạc*16

 

4

Trang Sức EXP Vàng*5

cúp bạc*10

 

5

Đá Tinh Luyện Trang Sức*200

cúp bạc*20

 

5

Rương Truyện Ký-Cam*1

cúp bạc*20

 

5

Vật Yêu Thích Chiến Mã Cam*10

cúp bạc*20

50%

20

Rương Mảnh Bảo Vật*1

cúp bạc*6

 

20

Đá Tẩy Luyện*20

cúp bạc*12

 

20

Đá Tiến Cấp Bảo Vật*20

cúp bạc*12

40%

10

Đá Cường Hóa Bảo Vật-Cực*20

cúp bạc*12

40%

10

Cúp Đồng*1

cúp bạc*1

 

Không giới hạn

Túi Chọn Tướng Tinh Tím*1

cúp đồng*35

 

1

Truyện Ký Tím*1

cúp đồng*4

 

10

Đá Tinh Luyện-Cực*20

cúp đồng*8

 

20

Thức Tỉnh Đơn*200

cúp đồng*12

 

50

Tiến cấp đơn*500

cúp đồng*10

 

5

Thiên mệnh đơn*50

cúp đồng*15

 

50

Bạc*200000

cúp đồng*4

 

50


  • Nhiệm Vụ Năng Động

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần

Cúp Đồng*10

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần

Cúp Đồng*15

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần

Cúp Đồng*20

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần

Cúp Đồng*25

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần

Cúp Đồng*30

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần

Cúp Đồng*35

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần

Cúp Đồng*40

Đoạt Trang Sức 50 lần

Cúp Đồng*10

Đoạt Trang Sức 100 lần

Cúp Đồng*15

Đoạt Trang Sức 150 lần

Cúp Đồng*20

Đoạt Trang Sức 200 lần

Cúp Đồng*25

Đoạt Trang Sức 250 lần

Cúp Đồng*30

Đoạt Trang Sức 300 lần

Cúp Đồng*35

Đoạt Trang Sức 350 lần

Cúp Đồng*40

 

  • Hoàn trả rút thưởng

Số lần rút

Phần thưởng tương ứng 

10

Bánh Bao*5,Rượu Ngon*5

10

Cúp Vàng*10

20

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

20

Cúp Vàng*15

30

Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10

30

Cúp Vàng*20

50

Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20

50

Cúp Vàng*30

80

Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20

80

Cúp Vàng*40

120

Cúp Vàng*50

200

Cúp Vàng*80

350

Cúp Vàng*120

600

Cúp Vàng*160

1000

Cúp Vàng*200

1500

Cúp Vàng*250

2000

Cúp Vàng*300

2500

Cúp Vàng*400

 

  • Nạp tích lũy

    Nhiệm vụ reset mỗi ngày

Tích luỹ nạp đủ 500 NB

Cúp Bạc*20,Quan Ấn-Sơ*5

Tích luỹ nạp đủ 1200 NB

Cúp Vàng*10,Mảnh Tướng SS+*40

Tích luỹ nạp đủ 2500 NB

Cúp Vàng*20,Mảnh Tướng Trung Quân SSS*50