TÍNH NĂNG MỚI: TRANH ĐOẠT CHIẾN

♦ Điều kiện tham gia:

•  Máy chủ đạt đủ 40 ngày và Chủ Nhân đạt cấp độ 60 có thể tham gia.
•  Mỗi cụm gồm 5 máy chủ. Mùa giải tranh đoạt chiến bắt đầu khi toàn bộ 5 server của cụm đã đủ điều kiện tham gia (server đạt đủ 40 ngày trở lên)

♦ Mô tả:

  •  Tranh Đoạt Chiến là tính năng chiến đấu liên server được mở theo từng mùa giải. Mỗi mùa giải kéo dài 30 ngày.

  •  Chủ Nhân cần tiêu diệt thủ thành để mở khoá các ải trong thành.

  •  Mỗi ải khiêu chiến sẽ có 5 võ tướng (Trận Ngũ Hành), tiêu diệt 3 trên 5 võ tướng có thể qua ải kế tiếp.

* Trận Ngũ Hành: Mỗi lần trận khác nhau. ĐẶC BIỆT: Phá đúng thứ tự trận sẽ nhận được quà bất ngờ.

  •  Chủ Nhân có thể dùng số lần thưởng để tính điểm sau khi vượt ải, điểm dùng để tính vào bảng xếp hạng, ải càng cao thì điểm nhận càng lớn. Số lần thưởng được tạo mới vào Thứ 3,Thứ 5 và Chủ Nhật.

  •  Trong quá trình vượt ải có thể tiêu diệt thủ thành kế tiếp để mở khoá thành mới đồng thời hoàn thành tất cả ải của thành cũ. Hiện tại có 6 thành để Chủ Nhân tham gia chiến đấu.

  •  Vượt ải đạt các mốc cố định sẽ nhận thêm phần thưởng tiến độ.

♦ Tiệm Uy Danh:

  •  Vượt ải có thể nhận được Uy Danh, Uy Danh có thể dùng để đổi thưởng trong tiệm Uy Danh.

  •  Tiệm Uy Danh sẽ chia thành nhiều cấp bậc, tiêu diệt thủ thành để mở khoá cấp tiệm.

  •  Tuỳ vào cấp tiệm sẽ mở khoá vật phẩm mua và giới hạn số lần mua khác nhau.

♦ Bảng Xếp Hạng:

  •  Tranh Đoạt Chiến có 2 bảng xếp hạng riêng biệt là xếp hạng theo Điểm và tiến độ vượt ải.

 

​​​​​​​

  •  Bảng xếp hạng điểm sẽ được làm mới mỗi thứ 2.

  •  Phần thưởng bao gồm nguyên liệu mạnh hoá tướng, trang bị, bảo vật,…..