TÍNH NĂNG MỚI - NAM CHINH BẮC PHẠT

Nam Chinh Bắc Phạt là tính năng liên server, thông qua Vương Giả Chiến để chia phe, sau đó các phe sẽ tranh đoạt thành trì với nhau.

Vương Giả Chiến sau khi server mở được 14 ngày sẽ mở theo chu kì 2 tuần/lần. Tất cả Chủ nhân nhận được chức quan trong Vương Giả Chiến đều sẽ được tham gia Nam Chinh Bắc Phạt. Nam Chinh Bắc Phạt chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn bố trí và giai đoạn chiếm lĩnh.

Giai đoạn chuẩn bị: từ 23h T6 – 12h T7 của tuần diễn ra Vương Giả Chiến, trong giai đoạn này, Chủ nhân có chức quan cao nhất có thể làm dấu chiến thuật cho phe mình. Chủ nhân cũng có thể lựa chọn thành trì để gia nhập.
Giai đoạn bố trí: 12h – 18h của T7, trong giai đoạn này Chủ nhân có chức quan cao nhất của mỗi phe có thể tiến hành điều chỉnh thành trì khiêu chiến cho phe mình. Khi bước vào giai đoạn chiếm lĩnh, Chủ nhân chưa được phân bổ còn lại sẽ được tự động phân bổ dựa theo đánh dấu chiến thuật của Quốc Vương.

Giao diện Bố Trận chỉ hiển thị cho Quốc Vương. Trong Giao diện Bố Trận, Quốc Vương có thể thay đổi phương án tác chiến đối với từng thành trì, phân bổ các Chức vị khác theo lệnh. Tập trung hỏa lực sẽ ưu tiên những Chủ nhân có chức vị cao vào thành trì chỉ định; chọn Hủy phòng thủ sẽ không phân bổ Chủ nhân có chức vị vào các thành trì chỉ định; Tấn công thường sẽ phân bổ mặc định các Chủ nhân có chức vị vào thành trì chỉ định.

Giai đoạn chiếm lĩnh: 18h T7 – 22h CN, Chủ nhân tham gia chiếm thành có thể nhấp vào nút Chiến Đấu để vào giao diện khiêu chiến và chiến đấu với những người chơi phe khác. 

Trong Chiến Đấu sẽ chọn ra 3 người chơi phe khác, sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp cho Chủ nhân khiêu chiến. Chủ nhân sẽ nhận được tích điểm dựa theo chức quan của bản thân và sự thay đổi của các mốc khiêu chiến. Khi chiến đấu thất bại chỉ nhận được 1 nửa số điểm cơ bản của khiêu chiến thành công.

Chủ nhân có thể thông qua cổ vũ để tăng thuộc tính của bản thân hoặc người chơi cùng phe. Hiệu quả cổ vũ sẽ cùng có hiệu lực khi khiêu chiến hoặc bị khiêu chiến.

Cổ vũ Cá nhân tốn 100 NB/lần, mỗi lần tăng 3% chỉ số đã cổ vũ. Tối đa tăng 30% mỗi chỉ số Tấn Công, Phòng Thủ, Sinh Lực.

Cổ vũ Toàn đội tốn 200 NB/lần, mỗi lần tăng 2% chỉ số đã cổ vũ. Mỗi Chủ nhân trong cùng quốc gia đều có thể Cổ vũ toàn đội, tăng chỉ số cho toàn bộ Chủ nhân cùng quốc gia. Tối đa tăng 100% mỗi chỉ số Tấn Công, Phòng Thủ, Sinh Lực.

Phần thưởng Nam Chinh Bắc Phạt sẽ được gửi cho tất cả Chủ nhân tham gia vào lúc 22h05 CN qua thư, nội dung phần thưởng có thể xem trong giao diện phần thưởng. Trong mỗi thành trì, phe có tích điểm cao nhất sẽ được xem như chiếm lĩnh thành trì, nhận được điểm thành trì tương ứng. Điểm thành trì dựa theo những thành khác nhau được tính như sau: Lạc Dương 8 điểm, Hứa Xương 7 điểm, Thành Đô 6 điểm, Kiến Nghiệp 5 điểm, Tương Bình 4 điểm.

Tham gia Nam Chinh Bắc Phạt, dựa theo xếp hạng nhận Thiên Hạ Lệnh, dùng mua trong Tiệm Nam Chinh Bắc Phạt. Có thể đổi Mảnh Quân Sư SSS, Mảnh Chiến Mã Đỏ, cùng nhiều tài nguyên giá trị tiệm Nam Chinh Bắc Phạt.