TÍNH NĂNG MỚI: THĂNG KIM TRANG BỊ

► Điều kiện mở: Chủ Nhân đạt cấp độ 75 sẽ mở Thăng Kim Trang Bị, trang bị phẩm Đỏ có thể thăng lên Kim.

1. Mô tả:

• Để thăng kim trang bị cần trải qua 3 bậc, mỗi bậc 4 level (Tương tự như tính năng Tiến Cấp Bảo Vật).

 

• Tăng thành công 1 bậc sẽ mở thêm hiệu ứng thuộc tính. Khi tiến đến bậc 3 ngoài việc mở thêm chỉ số thuộc tính sẽ thay đổi hình dạng và phẩm chất trang bị từ Đỏ sang Kim. 


• Tăng level sẽ tiêu hao Kim Trang Linh, mỗi trang bị sẽ dùng loại Kim Trang Linh khác nhau. 
• Kim Trang Linh gồm 4 loại: Vũ Khí Linh, Đầu Khôi Linh, Khải Giáp Linh, Ngoa Tử Linh.


• Đến lv4 của mỗi bậc sẽ có thể tăng Tăng bậc, tiêu hao Kim Trang Hồn.


• Kim Trang Hồn và Kim Trang Linh có thể kiếm được thông qua việc đổi trong tính năng Leo Tháp Thần Tướng sẽ ra mắt chung với phiên bản Thăng Kim Trang Bị vào ngày 18/09/2020.

 

• Ngoài ra, Tiệm Kim Khuyết Đỉnh cũng có thể đổi được Rương Trang Linh.

 

2. Hồi Sinh Thăng Kim:

• Khi tiến hành Hồi Sinh Thăng Kim sẽ hoàn trả lại trang bị phẩm Đỏ và nguyên liệu để thăng kim. Hồi Sinh Thăng Kim sẽ không tiêu tốn nguyên bảo.

 

3. Bậc Thầy Trác Việt:

• Đi kèm với tính năng Thăng Kim sẽ là hệ thống phụ trợ Bậc Thầy Trác Việt.


• Bậc Thầy Trác Việt sẽ cung cấp thêm chỉ số PK cho toàn bộ đội hình khi đạt đúng mốc Điểm Trác Việt.
• Điểm Trác Việt có thể kiếm thông qua việc Thăng Kim Trang Bị. Mỗi khi tiến hành tiến bậc hay tăng level trang bị trong Thăng Kim Trang Bị sẽ nhận được 1 Điểm Trác Việt.

Bảng thăng cấp tính năng Thăng Kim Trang Bị:

Tăng Bậc Cấp Kim Trang  Linh Kim Trang Hồn Điểm trác việt
0 0 0 0  
0 1 25 0 1
0 2 25 0 1
0 3 25 0 1
0 4 25 0 1
1 0 0 1 1
1 1 75 0 1
1 2 75 0 1
1 3 75 0 1
1 4 75 0 1
2 0 0 3 1
2 1 125 0 1
2 2 125 0 1
2 3 125 0 1
2 4 125 0 1
3 0 0 5 1
TOTAL 900 9 15

*Lưu ý: Điểm Trác Việt chỉ được tính trên những trang bị ĐANG MẶC của võ tướng ra trận. Điểm trác việc sẽ được thay đổi khi Chủ Nhân tiến hành Hồi Sinh Thăng Kim.