TÍNH NĂNG MỚI – THẦN DỰC

Tính năng “Thần Dực” hay còn gọi là “Cánh” sẽ được update vào ngày 26/11/2020. Chủ Nhân hãy cùng Song Kiều điểm qua xem tính năng mới này có gì hấp dẫn nhé!

► Điều kiện: Chủ Nhân đạt cấp độ 57

► Thông tin: 

1. Thần Dực có 3 bậc: 

• Bậc 1: Trần Thế Tử Vũ

• Bậc 2: Tam Mị Chân Hỏa

• Bậc 3: Phụng Vũ Cửu Thiên

2. Tiến cấp Thần Dực:

• Thần Dực bậc 1 được ghép từ 4 Tử Vũ

• Tiến cấp bên bậc 2 cần 4 Cam Hồng Hỏa Vũ 

• Tiến cấp bậc 3 cần 2 Xích Diệm Phụng Vũ

Hình ảnh Thần Dực khi ra trận tùy theo bậc tương ứng. 

3. Tinh luyện Thần Dực:

Sử dụng các loại Lông Vũ để tinh luyện Thần Dực. Tinh luyện thành công tăng thuộc tính toàn đội.

4. Thần Dực có thể chọn hiển thị hoặc không (không ảnh hưởng đến thuộc tính).

5. Đồ giám hiển thị tất cả Thần Dực, không tăng thuộc tính.

 

► Giao diện Thần Dực:
Tại giao diện Thần Dực (Nhân vật chính), Chủ Nhân có thể xem hình tượng Nhân vật chính đang được trang bị Thần Dực. Và thông tin về các thuộc tính kích hoạt.

 

► Giao diện Tinh luyện:
Tại đây các Chủ Nhân có thể tinh luyện Thần Dực, giúp tăng thuộc tính của Thần Dực. Cấp Tinh luyện càng cao thì thuộc tính cộng càng nhiều (Cấp max: 30).

 

► Cách Nhận:
Nguyên liệu tiến cấp cũng như tinh luyện Thần Dực sẽ được nhận tại Tiệm Như Ý và hoạt động Vận Hành.

 

Song Kiều sẽ chỉ hướng dẫn cho các Chủ Nhân tới đây, thực hư như thế nào thì các Chủ Nhân hãy tự mình trải nghiệp để hiểu rõ tính năng này nhé. ^^