THỜI TRANG SSS XUẤT HIỆN TẠI VÒNG QUAY THỜI TRANG

♦  Thời gian: Các server đủ 31 ngày

♦  Thời gian diễn ra: ngày thứ 31 - 32 của server  

♦  Mô tả chi tiết: 

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy nạp mỗi 16,500 VND nhận 01 lượt quay thưởng. 

  •  Mỗi ngày tối ra rút 1000 lần (2 ngày diễn ra sự kiện tổng cộng rút được 2000 lần)

  •  Rút thưởng có cơ hội nhận Thời Trang Vân Cẩm, Thời Trang Tơ Lụa SS/SS+/SSS, 

Mảnh Vạn Năng, có thể dùng để đổi Thời Trang SS, SS+ và đặc biệt là Thời trang SSS.

♦  Chi tiết Tiệm đổi: 

Rương Mảnh Thời Trang SS (Nam)*1 

Thời Trang Tơ Lụa SS*1 

Rương Mảnh Thời Trang SS (Nữ)*1 

Thời Trang Tơ Lụa SS*1 

Rương Mảnh Thời Trang SS+ (Nam)*1 

Thời Trang Tơ Lụa SS+*1 

Rương Mảnh Thời Trang SS+ (Nữ)*1 

Thời Trang Tơ Lụa SS+*1 

Rương Mảnh Thời Trang SSS (Nam)*1 

Thời Trang Tơ Lụa SSS*1 

Rương Mảnh Thời Trang SSS (Nữ)*1 

Thời Trang Tơ Lụa SSS*1 

Rương Mảnh Thời Trang SS (Nam)*1 

Mảnh Vạn Năng*2 

Rương Mảnh Thời Trang SS (Nữ)*1 

Mảnh Vạn Năng*2 

Rương Mảnh Thời Trang SS+ (Nam)*1 

Mảnh Vạn Năng*6 

Rương Mảnh Thời Trang SS+ (Nữ)*1 

Mảnh Vạn Năng*6 

Rương Mảnh Thời Trang SSS (Nam)*1 

Mảnh Vạn Năng*18 

Rương Mảnh Thời Trang SSS (Nữ)*1 

Mảnh Vạn Năng*18 

Thời Trang Vân Cẩm*10 

Mảnh Vạn Năng*1