TÍNH NĂNG MỚI: QUÂN ĐOÀN CHIẾN

♦ Mô tả

Tính năng Quân Đoàn Chiến sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày thứ 15 của server, mỗi lần hoạt động diễn ra là 2 ngày (lần đầu là ngày thứ 15 và ngày thứ 16 của server). Sau đó hoạt động diễn ra hàng tuần vào thứ 7,CN (Đối với server đủ 17 ngày).

♦ Điều kiện tham gia

→ Điều kiện tham gia: Server mở đủ 15 ngày

→ Phạm vi các server được tham gia lần này: 
Server 1 đến S19 tham gia vào Thứ Bảy và Chủ Nhật ( 13 và 14/6/2020) .
Riêng S20 vào ngày 12/6 đủ 15 ngày nên sẽ diễn ra hoạt động vào Thứ Sáu và Thứ Bảy ( 12 và 13/6/2020)

→ Quân đoàn phải từ Level 2 trở lên.

→ Chỉ có thành viên offline không quá 3 ngày và trên cấp độ 40 mới có thể tham gia.

Thành viên phải  gia nhập vào Quân Đoàn trước 0h00 của giai đoạn chuẩn bị Quân Đoàn Chiến thì mới được tham gia Quân Đoàn Chiến, nếu không sẽ không nhận được phần thưởng chiến đấu và phúc lợi đấu giá.

♦ Thời gian chuẩn bị

→ Thời gian hệ thống lấy dữ liệu tham chiến: 0h-2h.
→ Thời gian hệ thống sắp xếp ghép cặp Quân đoàn: 2h-10h

Giai Đoạn Chuẩn Bị

♦ Giai đoạn tấn công

→ Giai đoạn tấn công kéo dài 24h, 2 quân đoàn sẽ được chia làm 2 phe xanh và đỏ.

→ Mỗi thành viên trong quân đoàn có 2 lượt tấn công.

→ Thành có người phòng thủ sẽ có 5 điểm khiên, thành không có người phòng thủ chỉ có 1 khiên.

→ Khi điểm khiên còn 0, phe công thành sẽ chiếm thành công thành.

→ Lượng sát thương gây ra khi tấn công thành trì của đối phương sẽ phá từ 1 đến 4 điểm khiên cụ thể như sau:

Sát thương gây ra

Số điểm khiên bị phá

Từ 0 đến 50% sát thương

1 điểm khiên

Từ 50% đến 75% sát thương

2 điểm khiên

Từ 75% đến 99% sát thương

3 điểm khiên

100% sát thương

4 điểm khiên

Giai Đoạn Tấn Công

♦ Giai đoạn cứu viện

→ Giai đoạn cứu viện kéo dài 10 tiếng ngay sau giai đoạn tấn công.

→ Mỗi thành viên trong quân đoàn chỉ có 1 lượt cứu viện.

→ Thành bị chiếm sẽ không có điểm khiên, chỉ có thể cứu lại thành khi đánh bại phe chiếm thành.

Giai Đoạn Cứu Viện

♦ Tổng kết và đấu giá

  • Sau khi kết thúc giai đoạn cứu viện sẽ tổng kết thưởng dựa theo số thành chiếm được để phát thưởng cho từng thành viên.

  • Quân đoàn chiến thắng sẽ được tăng hạng.

  • Phần thưởng đấu giá sẽ được đưa vào đấu giá, 10 phút sau có thể tiến hành đấu giá.

Phần Thưởng Thắng Thua

Phần Thưởng Đấu Giá