MIỄN PHÍ RÚT THƯỞNG CHIẾN MÃ KIM (21/8 – 23/8)

Một sự kiện đặc biệt và miễn phí mang tên Rút Thưởng Chiến Mã Kim sẽ xuất hiện. Cơ hội nhận miễn phí Chiến mã Kim - Thiên Lân (trị giá 10 triệu)

► Phạm vi: S1 – S34

► Thời gian: 00h00 21/8 đến 23h59 23/8

► Quy tắc: Mỗi 16500 VND INGAME được tính là 1 vé rút thưởng

VD: Nạp gói 20k webpay, tương đương 22k ingame sẽ nhận được: 22000/16500 = 1.3 vé

Số dư 0.3 còn lại sẽ được tích lũy cho những lần nạp tiếp theo khi làm tròn vừa đủ 1 vé

 

Chi tiết Vé rút thưởng nhận từ các gói nạp: 

Nạp trong game 

Nạp trên Web 

Vé rút thưởng 

22,000 VND 

20,000 VND 

1.33

129,000 VND 

100,000 VND 

7.81

279,000 VND 

200,000 VND 

16.9

529,000 VND 

400,000 VND 

32.06

1,049,000 VND 

800,000 VND 

63.57

1,999,000 VND 

1,700,000 VND 

121.15

2,199,000 VND 

2,000,000 VND 

133.27

Tham gia vòng quay nhận mảnh Chiến Mã Đỏ, mảnh Chiến Mã Kim. Đặc biệt có cơ hội nhận 80 mảnh Chiến Mã Kim – Thiên Lân (đủ hợp thành1 Chiến mã kim – Thiên Lân)

♦ Hoàn trả Rút Thưởng, rút càng nhiều hoàn trả càng khủng

Số lần rút Phần thưởng tương ứng
10 Bánh Bao*5,Rượu Ngon*5
10 Vé rút thưởng *1
20 Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10
20 Vé rút thưởng *1
30 Bánh Bao*10,Rượu Ngon*10
30 Vé rút thưởng *1
50 Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20
50 Vé rút thưởng *1
80 Bánh Bao*20,Rượu Ngon*20
80 Vé rút thưởng *2
120 Vé rút thưởng *2
200 Vé rút thưởng *5
350 Vé rút thưởng *5
600 Vé rút thưởng *6
1000 Vé rút thưởng *8
1500 Vé rút thưởng *8
2000 Vé rút thưởng *10
2500 Vé rút thưởng *10

 

♦ Nhiệm vụ Phúc lợi

Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 90 lần Vé rút thưởng *2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 180 lần Vé rút thưởng *2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 270 lần Vé rút thưởng *2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 360 lần Vé rút thưởng *2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 450 lần Vé rút thưởng *2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 540 lần Vé rút thưởng *2
Chiến thắng Phó Bản Chính Tuyến 630 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 50 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 100 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 150 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 200 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 250 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 300 lần Vé rút thưởng *2
Đoạt Trang Sức 350 lần Vé rút thưởng *2

 

 

♦ Nạp Tích Lũy

► Nhiệm vụ reset mỗi ngày

Tích luỹ nạp đủ 500 NB Vé rút thưởng *1,Quan Ấn-Sơ*10
Tích luỹ nạp đủ 1200 NB Vé rút thưởng *2,Rương chọn Mảnh tướng *2
Tích luỹ nạp đủ 2500 NB Vé rút thưởng *5,Rương chọn Mảnh tướng *5


♦ Các phần thưởng có trong sự kiện

Phần thưởng
Mảnh Thiên Lân *80
Rương mảnh Hồng mã 5 chọn 1 *1
Mảnh Thiên Lân *10
Rương mảnh Hồng mã 5 chọn 1 *5
NB *500
Rương mảnh Hồng mã 5 chọn 1 *10
Mảnh Thiên Lân *20
Mảnh Thiên Lân *5
Rương mảnh Hồng mã 5 chọn 1 *20
NB *2888
Mảnh Thiên Lân *1
NB *100