ĐIỂM DANH VIP 14 NGÀY

Điểm danh 14 đang là một trong những event mang lại sức hút rất lớn trong cộng đồng người chơi Thiếu Niên Danh Tướng vì nó mang đến cho nông dân và người chơi ít nạp lượng tài nguyên cần thiết với mức giá vô cùng dễ chịu ( chỉ cần nạp bất kì là có thể điểm danh VIP ). Cùng nhìn qua những phần thưởng sẽ xuất hiện trong event Điểm Danh 14 ngày từ 25/7 đến 7/8 xem có những gì đáng lưu tâm không nào.

♦ Điểm danh thường 14 ngày 

 

Ngày

Phần thưởng

Ngày 25/07

Nguyên bảo x300

Ngày 26/07

Rương truyện ký – tím x2

Ngày 27/07

Đá tinh luyện trang bị - cao x100

Ngày 28/07

Bánh bao x5

Ngày 29/07

Rương chọn mảnh tướng SS+ x10

Ngày 30/07

Nguyên bảo x300

Ngày 31/07

Rương đạo cụ chiến mã tím x15

Ngày 01/08

Đá tinh luyện trang bị - cao x100

Ngày 02/08

Rượu ngon x5

Ngày 03/08

Rương mảnh tướng SS+

Ngày 04/08

Nguyên bảo x300

Ngày 05/08

Rương chọn trang sức cam x1

Ngày 06/08

Đá tính luyện trang bị - cao x100

Ngày 07/08

Bánh bao x5

 

Phần thưởng Điểm Danh tích luỹ thường

Điều kiện

Phần thưởng

Điểm danh tích luỹ 3 ngày

Nguyên bảo x666

Điểm danh tích luỹ 6 ngày

Rương chọn mảnh tướng SS+ x40

Điểm danh tích luỹ 10 ngày

Quan ấn – trung x3

Điểm danh tích luỹ 12 ngày

Thỏi nạp 82500 VND x1

 

Nhìn sơ qua thì có thể thấy phần thưởng Điểm danh thường 14 ngày tập trung vào việc cung cấp lượng tài nguyên thiết yếu như Nguyên Bảo, Bánh Bao, Rượu Ngon,…

Phần thưởng tích luỹ 12 ngày cũng vô cùng giá trị khi cho Chủ Nhân vật phẩm có tác dụng như 1 gói nạp. Vật phẩm này hỗ trợ rất nhiều cho người chơi free muốn tham gia vào các event tích luỹ nạp.

 

Điểm danh VIP 14 ngày

 

Nạp bất kì có thể nhận

Ngày

Phần thưởng

Ngày 25/07

Nguyên bảo x777

Ngày 26/07

Rương bảo vật nhỏ đầy x1

Ngày 27/07

Rương đá tinh luyện trang bị x1

Ngày 28/07

Rương tài nguyên trang sức x1

Ngày 29/07

Rương chọn mảnh tướng x1

Ngày 30/07

Rương bảo vật nhỏ đầy x1

Ngày 31/07

Rương đá tinh luyện trang bị x1

Ngày 01/08

Rương tài nguyên trang sức x1

Ngày 02/08

Rương nguyên bảo xuân phân x1

Ngày 03/08

Rương chọn mảnh tướng x1

Ngày 04/08

Rương bảo vật nhỏ đầy x1

Ngày 05/08

Rương đá tinh luyện trang bị x1

Ngày 06/08

Nguyên bảo x999

Ngày 07/08

Rương chọn mảnh tướng x1

 

Phần thưởng diểm danh tích luỹ VIP

Điều kiện

Phần thưởng

Điểm danh tích luỹ 3 ngày

Nguyên bảo x999

Điểm danh tích luỹ 6 ngày

Rương chọn mảnh tướng x2

Điểm danh tích luỹ 10 ngày

Rương chọn mảnh tướng x3

Điểm danh tích luỹ 12 ngày

Rương truyện ký đỏ x3

 

 

Nhìn sơ qua thì thấy Điểm danh VIP 14 ngày cung cấp cho Chủ Nhân nhiều sự lựa chọn về tài nguyên ngoài việc cho lượng nguyên bảo hoàn trả vô cùng lớn ( lên đến 999 nguyên bảo )

Rương chọn mảnh tướng lẽ là phần thưởng mà được nhiều Chủ Nhân lưu tâm nhất vì đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng từ nông dân cho đến đại gia Rương này cho phép Chủ Nhân lựa chọn giữa các loại mảnh tướng từ S cho đến SSS

 

Tiếp đến phải kể đến Rương bảo vật nhỏ đầy. Đây là rương cung cấp lượng tài nguyên cho tính năng Bảo Vật. Chỉ cần bỏ ra 20.000 VND ( mức nạp thấp nhất ) thì Chủ Nhân nhận lại được tận 50 Viên Đá cường hoá Bảo Vật cực hoặc 8 mảnh bảo vật - lượng tài nguyên chỉ có thể kiếm được thông qua tính năng Xích Bích Chiến và có số lần đi bị giới hạn.

 

 

Rương tài nguyên trang sức cũng là lựa chọn không tồi và rương này cung cấp nguồn nguyên liệu để mạnh hoá trang sức – thứ mà Chủ Nhân luôn mạnh hoá mỗi ngày và rất hay vào tình trạng thiếu hụt.