Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Văn Xú

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Tướng lĩnh của Viên Thiệu, ngang tài ngang sức Triệu Vân. Từng đánh bại Trương Liêu, Từ Hoảng. Sau trúng kế của Tào Tháo nên bị trảm dưới tay Quan Vũ trong cuộc chiến ở Diên Tân.

Kỹ năng

Ỷ Mạnh Hiếp Yếu

  • Phục hồi nhanh sinh lực bằng 121% tấn công của bản thân, sau đó trong 6 giây duy trì phục hồi sinh lực bản thân, mỗi 2 giây phục hồi sinh lực bằng 27% tấn công và tăng 5% giảm sát thương của bản thân.

Man Lực Hồi Toàn

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước 3 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 136%, trong một khoảng thời gian bản thân tăng sinh lực tối đa bằng 123% tấn công, duy trì 6 giây

Hoành Hành Vô Kỵ

  • Gây ra cho mục tiêu gần nhất 5 lần tổng 257% sát thương vật lý, trong thời gian này mục tiêu bị định thân và trầm mặc 1 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tả Từ - Viên Thiệu - Công Tôn Toản - Vu Cát - Trương Giác - Nhan Lương

Huyền Vũ Ấn - Vô Tự Thiên Thư

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn