Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Trương Phi

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Trương Phi là danh tướng nhà Thục Hán, cùng Lưu Bị và Quan Vũ kết bái huynh đệ ở vườn đào. Ông là người dũng mãnh phi phàm, tính nóng như lửa, từng khiến 10 vạn quân Tào lui binh chỉ với một tiếng thét ở Cầu Đương Dương

Kỹ năng

Tửu Dục Xà Mâu

  • Gây sát thương vật lý cho địch trong phạm vi lớn phía trước bằng 170% tấn công, đồng thời đánh bay khiến kẻ địch bị choáng trong 1 giây, giúp bản thân hồi sinh lực bằng 142% tấn công (Kỹ năng này không bị gián đoạn)

Yến Vân Trảm

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước 2 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 189% tấn công, giảm 13% tấn công mục tiêu, duy trì 9 giây

Nộ Mục Báo Hống

  • Tăng 10% giảm sát thương của bản thân, duy trì 9 giây, mỗi mất 10% sinh lực tăng thêm 1% giảm sát thương.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Quan Vũ - Lưu Bị - Khương Duy - Pháp Chính - Nguyệt Anh - Hoàng Trung

Bạch Hổ Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn