Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Trương Liêu

Phẩm Chất

Vị Trí

Trung Quân

Thông Tin

Trương Liêu, tự là Văn Viễn, một trong Ngũ Hổ Tướng của Tào Ngụy, từng tham gia nhiều trận đánh lớn và nổi tiếng nhất qua trận Hợp Phì với quân Đông Ngô

Kỹ năng

Quỷ Thần Thiên Tập

  • Triệu hồi Ma Thần, khoảng cách đánh thường của Trương Liêu biến lớn 150, mỗi lần tấn công mục tiêu đều sẽ tụ tập năng lượng cho Ma Thần, tiếp tục thi triển Ma Thần sẽ gây sát thương cho tất cả kẻ địch, năng lượng càng cao, sát thương càng cao, tối đa gây sát thương vật lý bằng 180% tấn công.

Tam Huyễn Trảm

  • Gây sát thương vật lý cho địch trong phạm vi lớn phía trước bằng 191% tấn công, đồng thời khiến mục tiêu giảm 10% thủ, duy trì 9 giây.

Quỷ Thiết

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 141% tấn công, khiến mục tiêu có sinh lực dưới 50% bị thêm 20% sát thương, mục tiêu có sinh lực lớn hơn 50% kèm 30% bạo kích thêm.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tư Mã Ý - Hạ Hầu Đôn - Tào Tháo - Điển Vi - Vu Cấm - Hứa Chử - Từ Hoảng

Bạch Hổ Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn

Hợp Kích Kỹ

Trương Liêu vs Tư Mã ý

Ám Vô Thiên Nhật: Gây cho toàn bộ địch sát thương pháp thuật bằng 3 giai đoạn tổng 207% tấn công, sau khi thi triển kỹ năng có 9 giây đánh thường, mục tiêu trúng đòn có 50% nổ tung tạo thành phạm vi sát thương, đồng thời khiến mục tiêu Trầm Mặc 2 giây

Hợp Kích Kỹ Phụ

Trương Liêu vs SS+ hàng trước

Thiên Ma Dạ Hành: Triệu hồi Ma Thần, khoảng cách đánh thường của Trương Liêu biến lớn 150, mỗi lần tấn công mục tiêu đều sẽ tụ tập năng lượng cho Ma Thần, tiếp tục thi triển Ma Thần sẽ gây sát thương cho tất cả kẻ địch, năng lượng càng cao, sát thương càng cao, tối đa gây sát thương vật lý bằng 214% tấn công.