Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Tôn Kiên

Phẩm Chất

Vị Trí

Trung Quân

Thông Tin

Tôn Kiên, tự Vân Đài, hậu duệ của Tôn Vũ, tướng cuối đời Đông Hán. Là người cương nghị, dung mạo bất phàm, dũng tướng của Giang Đông.

Kỹ năng

Mãnh Hổ Khiếu Thiên

  • Gây sát thương vật lý cho địch trong phạm vi lớn phía trước bằng 270% tấn công, 30% khiến địch kèm Đao Thương, cứ 2 giây gây sát thương vật lý bằng 30% tấn công, duy trì 8 giây

Hổ Nha Trảm

  • Gây cho toàn bộ địch phía trước sát thương vật lý bằng 116% tấn công

Hồ Uy

  • Tất cả Võ Tướng phe ta tăng 13% tấn công, duy trì 6 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tôn Sách - Tôn Quyền - Thái Sử Từ - Lữ Mông - Đại Kiều - Cam Ninh - Chu Thái

Bạch Hổ Ấn - Vô Tự Thiên Thư

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp