Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Tiểu Kiều

Phẩm Chất

Vị Trí

Đánh Xa

Thông Tin

Tiểu Kiều, vợ Chu Du, mỹ nhân nổi tiếng Tam Quốc, cùng chị gái Đại Kiều được thiên hạ ca tụng là Giang Đông Nhị Kiều.

Kỹ năng

Bão Lốc Tinh Yêu

  • Gây sát thương pháp thuật bằng 194% tấn công cho kẻ địch có sinh lực thấp nhất và kẻ địch trong phạm vi nhỏ ở xung quanh, có 30% giảm 20% phòng thủ của kẻ địch, duy trì 6 giây.

Gió Xoáy

  • Gây cho tất cả địch 2 lần sát thương pháp thuật tổng cộng bằng 116% tấn công

Trục Phong Phiến

  • Gây sát thương pháp thuật bằng 131% tấn công cho kẻ địch gần nhất, đồng thời bắn ngẫu nhiên 2 kẻ địch, gây sát thương pháp thuật bằng 131% tấn công cho mỗi người và tăng 15% tấn công của bản thân, duy trì 6 giây.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Chu Du - Tôn Quyền - Cam Ninh - Chu Thái - Lỗ Túc - Đại Kiều

Bạch Hổ Ấn - Vô Tự Thiên Thư

Bảo Vật Đánh Xa - Triều Phượng Đồ