Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Thái Sử Từ

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Thái Sử Từ, tự Tử Nghĩa, vốn là thuộc hạ của Lưu Dao sau giúp Tôn Sách càn quét Giang Đông. Giỏi cưỡi ngựa bắn tên, tử trận tại Hợp Phì.

Kỹ năng

Giới Vương Kiếm

  • Gây cho toàn bộ địch phía trước 85% sát thương vật lý bằng, đánh bay và gây choáng mục tiêu 2 giây, đồng thời hồi phục sinh lực bằng 150% tấn công

U Vương Trảm

  • Đánh thường có 20% đánh lui mục tiêu, tấn công cũng 1 mục tiêu 3 lần sẽ tăng thêm sát thương vật lý bằng 40% tấn công và 100% khiến kẻ địch choáng, duy trì 1 giây.

Minh Vương Thuẫn

  • Tạo một mặt thuẫn trước mặt, duy trì 6 giây, thuẫn có thể chống đỡ 6 lần sát thương.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Chu Du - Tôn Sách - Tôn Quyền - Cam Ninh - Lữ Mông - Tôn Kiên - Đại Kiều - Hoàng Cái

Huyền Vũ Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn

Hợp Kích Kỹ

Lữ Mông vs Thái Sử Từ

Tần Hồ Xuyên Tâm: Gây cho toàn bộ địch 159% sát thương vật lý, khiến địch có trạng thái bất thường (Trầm Mặc, Choáng, Giảm Thủ, Giảm Sát Thương v.v...) chịu thêm 64% sát thương vật lý