Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Mạnh Hoạch

Phẩm Chất

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Mạnh Hoạch, thủ lĩnh của các bộ lạc ở phía nam đất Thục, dũng mãnh kiên cường, chân thành đức độ, rất được lòng dân. Gia Cát Lượng đã đích thân dẫn quân đến, 7 lần bắt và tha cho Mạnh Hoạch, nhằm thu phục lòng dân của các bộ lạc khu vực này.

Kỹ năng

Chấn Động Mặt Đất

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước sát thương vật lý bằng 153% tấn công, có 40% xác suất đánh bay và gây choáng địch 1 giây (kỹ năng này không bị gián đoạn)

Liệp Nhẫn Bổng

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước 5 lần sát thương vật lý tổng cộng bằng 239% tấn công, giảm 10% tấn công mục tiêu, duy trì 6 giây

Dị Tộc Xâm Nhập

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 120% tấn công, đồng thời khiến mục tiêu bị đánh lùi một đoạn

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Lữ Bố - Viên Thiệu - Đổng Trác - Điêu Thuyền - Nhan Lương - Chúc Dung 

Chu Tước Ấn - Bát Trận Tổng Thuật

Bảo Vật Tiên Phong - Long Hồn Thuẫn