Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Lữ Mông

Phẩm Chất

Vị Trí

Trung Quân

Thông Tin

Lữ Mông, tên tự là Tử Minh, được xưng tụng là Lã Hổ Uy, là danh tướng cuối thời Đông Há, chiến tích nổi tiếng nhất là hạ Quan Vũ, lấy Kinh Châu

Kỹ năng

Mãnh Hổ Gầm

  • Gây cho toàn bộ địch 130% sát thương vật lý, khiến địch có trạng thái bất thường (Trầm Mặc, Choáng, Giảm Thủ, Giảm Sát Thương v.v...) chịu thêm 64% sát thương vật lý

Hổ Ngấn

  • Gây cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước 341% sát thương vật lý, có 30% xác suất kèm trầm mặc 2 giây

Hổ Hợp Quyền

  • Gây cho địch trong phạm vi lớn phía trước 2 lần sát thương vật lý tổng cộng 184%, khiến mục tiêu giảm 15% thủ, duy trì 6 giây

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Chu Du - Tôn Quyền - Lỗ Túc - Thái Sử Từ - Tôn Kiên - Đại Kiều - Hoàng Cái

Thanh Long Ấn - Tam Thập Lục Kế

Bảo Vật Trung Quân - Khiếu Thiên Giáp

Hợp Kích Kỹ

Lữ Mông vs Thái Sử Từ

Tần Hồ Xuyên Tâm:Gây cho toàn bộ địch 159% sát thương vật lý, khiến địch có trạng thái bất thường (Trầm Mặc, Choáng, Giảm Thủ, Giảm Sát Thương v.v...) chịu thêm 64% sát thương vật lý