Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Đại Kiều

Phẩm Chất

Vị Trí

Quân Sư

Thông Tin

Đại Kiều là vợ của Tôn Sách, một trong những mỹ nhân thời kỳ Tam Quốc. Cùng em gái Tiểu Kiều được thiên hạ ca tụng là Giang Đông Nhị Kiều.

Kỹ năng

Tiên Nữ Tán Hoa

  • Phục hồi sinh lực bằng 87% tấn công cho tất cả Võ Tướng phe ta.

Lạc Anh Tân Phân

  • Giúp Võ Tướng có sinh lực thấp nhất của phe ta phục hồi sinh lực bằng 204% tấn công.

Vô Vi Bất Chí

  • Ngẫu nhiên phục hồi 50 nộ khí của 2 Võ Tướng phe ta.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Tôn Sách - Thái Sử Từ - Hoàng Cái - Lữ Mông - Tôn Kiên - Chu Thái - Tiểu Kiều

Huyền Vũ Ấn - Tôn Tử Binh Pháp

Bảo Vật Quân Sư - Thê Phượng Kính