Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

Tên Tướng

Bàng Đức

Phẩm Chất

Kim

Vị Trí

Tiên Phong

Thông Tin

Bàng Đức, tự là Lệnh Minh là viên võ tướng Tây Lương và sau đó là tướng của phe Tào Nguỵ cuối thời Đông Hán, nổi danh trong việc tham gia hai trận chiến Đồng Quan và Phàn Thành

Kỹ năng

Lôi Kiếm Oanh Bộc

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 100% tấn công, bản thân rơi vào Cuồng Nộ, duy trì 12 giây, thời gian này mỗi lần đánh thường được cộng thêm xác suất gây cho toàn bộ kẻ địch sát thương vật lý bằng 35% tấn công (Bạo kích càng cao, xác suất thi triển càng cao)

Hổ Nguyệt Thiểm

  • Gây cho toàn bộ địch sát thương vật lý bằng 116% tấn công, giúp bản thân tăng 20% bạo kích, duy trì 6 giây.

Dược Lôi Thiểm

  • Bạo kích tăng 5%, mỗi lần tấn công có 30% khiến đơn vị phòng thủ thấp nhất và kẻ địch trong phạm vi nhất định xung quanh mục tiêu chịu sát thương vật lý bằng 45% tấn công, liên tục tấn công 4 lần chắc chắn kích hoạt.

Kích Duyên - Hợp Kích Kỹ

Kích Duyên

Kích duyên với võ tướng SSS,SS+,SS,S ở các quốc gia

Bắc Minh Côn Lôn Ấn - Bách Chiến

[Bảo Vật Quân Sư] Long Hồn Thuẫn

Hợp Kích Kỹ

Bàng Đức vs Thời trang SS+/SSS bất kì

Địa Man Trảo: Gây cho toàn bộ địch phía trước sát thương vật lý bằng 150% tấn công và choáng, duy trì 2 giây. Bản thân tăng giảm sát thương 13%, duy trì 10 giây. Kèm đánh dấu uy hiếp lên tất cả địch, duy trì 5 giây. Nếu địch đã có đánh dấu uy hiếp sẽ giảm thêm 13% tấn công, duy trì 5 giây.